İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-13 SUBAT 2011

AVRUPA PARLAMENTOSU, JEAN CLAUDE TRICHET İLE ESRB HAKKINDA BİR OTURUM DÜZENLEDİ

7Şubat’ta toplanan Avrupa Parlamentosu’nun Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi, Avrupa Merkez Bankası Başkanı ve yeni kurulan, Avrupa Sistemik Riskler Kurulu’nun (ESRB) Başkanı Jean Claude Trichet ile görüşerek, ESRB’nin para piyasalarının makroekonomik denetimini nasıl gerçekleştireceği hakkında bilgi aldı.

Bilindiği üzere ESRB, AB’nin mali denetiminin sağlanması ve ilgili mevzuatın oluşturulması kapsamında kuruldu. Görevi mali istikrarın sağlanmasına ilişkin uyarılar ve yönlendirmelerde bulunmak olan kurum, ilk defa 20 Ocak 2011 tarihinde toplanmıştı. Üç ayda bir toplanması kararlaştırılan kurulun gelecek toplantısı 18 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilecek.     

Oturumda AP’den parlamenterler Başkan Trichet’e çeşitli sorular yöneltti. Sorulan bir soruda, bazı menkul kıymetlerin fiyatlarının aşırı artması ve spekülatif balonlar oluşmasının önlenmesi için ne gibi makro ihtiyati tedbir araçlarının ESRB tarafından kullanılacağı şeklinde oldu. Trichet,  değere göre kredi rasyoları, dönemsel makro ekonomik etkilerin önlenmesi amacıyla bankaların güçlü yıllarda nakit ayarlaması yaparak zayıf dönemlere karşı güvence oluşturması gibi, ESRB’nin bütün mümkün olabilecek araçları gözden geçirdiğini belirtti.

ESRB’nin Avrupa Denetim Kurumları arasında karşılıklı ilişkilerin nasıl olacağına dair bir soru üzerine ise Trichet, yeni AB gözetim kurumları ile ESRB arasında yakın işbirliği ve güven temelinde uygulama kurallarının belirlendiğini belirtti. Trichet’ye yöneltilen başka bir soru ise geçtiğimiz Mayıs ayında devreye giren Avrupa Finansal İstikrar Fonu ile ESRB’nin birlikte nasıl çalışacağı oldu. Trichet, bunun halen üzerinde durulan bir konu olduğunu ve Avro Alanı’nın istikrarının AB’nin varlığı açısından önem taşıdığını ifade etti.

Oturumda ayrıca Trichet, ekonomi kurtarma yardımı alan Avro Alanı ülkelerinden Yunanistan ve İrlanda’ya da çağrıda bulunarak söz konusu ülkelerin ekonomik istikrar programlarını uygulamaları, bunun zaman almakla birlikte ülkelerin itibarının yeniden tesisi açısından önem taşıdığına işaret etti. Trichet ayrıca, parlamenterlerden de AB’de ekonomik yönetişimin desteklenmesi için kararlılık göstermelerini istedi.