İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-13 SUBAT 2011

AB - MERCOSUR ARASINDA TİCARİ ANLAŞMA MÜZAKERELERİ DEVAM EDİYOR

AB ve Mercosur (Arjantin, Brezilya, Uruguay ve Paraguay ülkelerinden oluşan Güney Amerika Ortak Pazarı) arasında 1995 yılında serbest ticaret anlaşması müzakereleri başlamış ancak tarım konusu üzerinde bir anlaşmazlık sonucunda müzakereler 2004 yılında askıya alınmıştı. Mayıs 2010’da düzenlenen Altıncı AB- Latin Amerika ve Karayipler Zirvesi’nde, AB ve Mercosur yetkilileri müzakereleri yeniden başlatma kararı aldılar. Bu müzakereler çerçevesinde, Avrupa Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Karel De Gucht 7 - 9 Şubat 2011 tarihleri arasında Paraguay ve Uruguay’da çeşitli temaslarda bulundu. Zirveden bu yana, müzakerelerde ilerleme kaydedildiği gözlenilse de,  2011 yılının ortasına kadar Ortaklık Anlaşması kapsamında ikili ticari anlaşmanın sonuçlanma olasılığı şimdilik düşük gözüküyor.

AB-Mercosur arasında müzakere edilen Ortaklık Anlaşması’nın ticari kısmında, malların ve hizmetlerin ticaretine ilişkin hükümlerin yer almasının yanı sıra, yatırım, kamu ihaleleri, fikri mülkiyet, coğrafi işaretler, rekabet, sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin hükümler de bulunuyor. Ayrıca, sağlık ve bitki sağlığına ilişkin standartlarla ilgili özel bir anlaşma yapılması öngörülüyor. De Gucht, AB ve Mercosur arasındaki bu ticari anlaşma sonuçlandığı takdirde “700 milyon tüketiciden oluşan bir Pazar” elde edeceklerini ifade etti.