İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-13 SUBAT 2011

YEREL VE BÖLGESEL AVRUPA İLE İLGİLİ ANAHTAR VERİLER RAPORU YAYIMLANDI

4 Şubat günü bir Fransız ve Belçika ortak mali kurumu olan Dexia ve Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) işbirliği ile yayımlanan 2010-2011 “Yerel ve Bölgesel Avrupa ile ilgili Anahtar Veriler” Raporu, Avrupa Birliği içindeki yerel ve bölgesel yönetimlerin idari ve mali yapılarıyla ilgili son verileri içeriyor.           

Raporda, AB’de 89.700 tane belediye dâhil olmak üzere yaklaşık 90.930 yerel ve bölgesel idari birim olduğu belirtiliyor ve bu belediyelerin yüzde 60'ının Fransa, Almanya ve İspanya sınırları dâhilinde olduğu belirtiliyor. Rapora göre AB’deki ortalama bir belediyenin nüfusu 5,580 kişi olarak belirtilirken bu sayı, Çek Cumhuriyet'inde bir belediye sınırlarında 1.680 kişiden Birleşik Krallık'ta 150 bin kişiye kadar değişiklik gösterebiliyor.

Raporda dikkat çekilen noktalardan biri ise federal devletler, bölgeler ve yerel yönetimlerden oluşan ulusaltı idari birimlerin toplam harcamalarının 2009 yılında 2,000 milyar Avro’yu bulmuş olması olarak gözüküyor. Bu rakam, Avrupa Birliği'nin yıllık toplam kamu harcamalarının yüzde 33,8'ini oluştururken eğitim ve sosyal konular için olan harcamaların da yüzde 40'ını oluşturuyor. Ulusaltı idari birimlerin en aktif olduğu alan ise yüzde 65 oranla kamu yatırımları olarak ifade ediliyor.

Bu rapor, Dexia ve Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin ortaklaşa yayımladıkları beşinci rapor olma özelliğini taşıyor. Rapora, Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin internet sitesinden ulaşılabilir.