İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-13 SUBAT 2011

“GÜVENLİ İNTERNET GÜNÜ” AVRUPA BİRLİĞİ’NDE VE TÜRKİYE’DE KUTLANDI

2004 yılında beri,  “Güvenli İnternet Günü” Şubat ayı boyunca dünya çapında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. AB’de bu etkinlikleri Avrupa Komisyonu'nun “Güvenli İnternet Programı” desteğiyle, gençler arasında internet ve mobil cihazların güvenli ve sorumlu kullanımını teşvik eden bilgilendirme merkezlerinin Avrupa ağı olan INSAFE düzenliyor. “Güvenli İnternet Günü”nü kutlamanın amacı olarak internetin güvenli kullanımı hakkında başta çocuklar, gençler ve ebeveynler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin bilinçlendirilmesi ön plana çıkıyor.

Günümüzde, çocuklar ve gençler arasında internet kullanımının yanı sıra Facebook ve Twitter gibi hızla gelişen sosyal paylaşım ağlarının kullanımı da aynı hızla yaygınlaşıyor. Örneğin 9–10 yaş grubu çocukların yüzde 26’sından ve 15–16 yaş grubu gençlerin yüzde 82’sinden fazlası söz konusu sosyal paylaşım ağlarında bir profile sahip. Bu nedenle, çocukların ve gençlerin bilgisayar ve internet kullanırken karşılaşabilecekleri tehlikeler ve riskler hakkında bilgilendirme çalışmalarının artması amaçlanıyor. Bu bağlamda, bu seneki “Güvenli İnternet Günü” etkinliklerinin temel sloganı "İnternet oyundan daha fazlasıdır, senin hayatındır!” (Internet is more than a game, it’s your life !) olarak belirlendi.

Türkiye’de de, 2010 yılından beri, “Güvenli İnternet Günü” kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda bu yıl, Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu tarafından 8 Şubat’ta “Türkiye İçin İnternet Kafe Modeli” başlıklı bir çalıştay ve 9 Şubat’ta Ankara’da “Hayatın Sanal Gerçeği: İnternet” adlı bir konferans düzenlendi. (http://www.gig.org.tr/gig/)

“Güvenli İnternet Günü”nde, AB İstatistik Kurumu Eurostat, internet güvenliğine ilişkin verileri de yayımladı. Söz konusu verilere göre, ankete katılan Avrupalıların yüzde 31’i bir virüs ya da bir başka bir bilgisayardan kaynaklı sorunlar nedeniyle veri ve zaman kaybına uğradıklarını belirtti. En yüksek oranları kaydeden AB üye devletleri; Bulgaristan (yüzde 58), Slovakya (yüzde 47), Macaristan (yüzde 46) ve İtalya (yüzde 45) oldu. Bu oran, Türkiye için ise yüzde 36. Bunun yanında, son bir sene içinde internet kullananların yüzde 4’ünün kişisel bilgilerinin kötüye kullanıldığı açıklandı. Türkiye’de bu oran AB ortalamasıyla aynı çıktı. Ankete göre, aynı dönemde,  Türkiye ve AB genelinde internette alışveriş yapanların yüzde 3’ünün kredi kartı dolandırıcılığı gibi suçlar nedeniyle maddi kayıplara uğradıkları ortaya çıktı. Bu sorunun, özellikle Letonya, İngiltere, Malta ve Avusturya’da daha fazla meydana geldiği açıklandı.

Eurostat’in çocukların korunmasına ilişkin yayımladığı verilere göre, son bir yıl içinde ankete katılanlar arasında internet kullananların ve aynı zamanda çocuklu bir evde yaşayanların yüzde 14’ü bilgisayarlarına ebeveyn kontrol programları ve filtreleme yazılımları yüklemiş bulunuyorlar. Ancak, ankete katılan Avrupalıların yüzde 5’i çocuklarının uygunsuz internet sayfalarına eriştiklerini veya potansiyel tehlike oluşturabilecek insanlarla iletişime geçtiklerini ortaya çıkardıklarını belirtti.

Bu verilere Eurostat’ın http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-07022011-AP/EN/4-07022011-AP-EN.PDF adresinden ulaşılabilinir.