İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-31 EKİM 2011

AB BORÇ KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLADI

Avro Alanı Ülkeleri liderleri 26 Ekim 2011 tarihinde yapılan zirve sonucunda yayınlanan bildiri ile borç krizinin önüne geçmek için 3 aşamalı bir plan üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Yunanistan’ın bankalara olan borçlarının yarısının gönüllü olarak silinmesi, bankacılık sisteminin olası krizlere karşı güçlendirilmesi ve Avrupa Mali İstikrar Fonu’nun (European Financial Stability Facility) genişletilmesi altı çizilen önlemler olarak yer aldı.

Zirvenin sonuç bildirgesinde özellikle son 3 yılda tüm dünyanın etkisinde olduğu 2008 küresel mali krizinin etkilerinin giderilmesi adına üye devletlerin katılımlarıyla birçok toplantı yapıldığı ve bu toplantılar sonucunda Avrupa Mali İstikrar Fonu’nun kurulduğu belirtildi. Bildirgede fiyat istikrarının sağlanması adına Avrupa Merkez Bankası’nın atacağı her adımın Avro Alanı liderleri tarafından destekleneceği ve Avro’nun geleceği ile ilgili alınacak kararların Avrupa Birliği’ne üye tüm devletleri ilgilendireceği vurgulandı.

Avro Alanı Liderler Zirvesi Sonuç Bidirgesi’nde yer alan temel önlemler şu başlıklarda açıklandı:

Yunanistan’ın özel sektör elinde bulunan tahvillerinin yüzde 50’lik kısmı (102,5 milyar Avro) bankalarla varılan anlaşma sonucunda gönüllü olarak silinecek. Böylece Yunanistan’ın hâlihazırda GSYİH’ sinin yüzde 160’ına denk gelen borç yükü, 2020 yılına kadar yüzde 120 düzeyine çekilmiş olacak. Yunanistan’ın bankalara olan bakiye borcunun 30 milyar Avro’luk kısmı Avro Alanı’na üye 17 devletin garantörlüğünde olacak ve Aralık 2011’de anlaşmanın ayrıntıları tamamlanmış olacak.

Bankacılık sektörünün olası bir krize karşı güçlendirilmesi ve bankaların yeniden sermayelendirilmesi için 30 Haziran 2012 tarihine kadar AB’deki tüm bankaların zorunlu sermaye yeterlilik oranları yüzde 9 seviyesine çıkarılacak. Bankalar sermaye artırımı için öncelikle özel sektör kaynaklarına başvuracak, bu yeterli olmazsa devletler devreye girecek. Devletlerin de kaynakları yeterli olmaz ve gerek görülürse gerekli kaynak Avrupa Mali İstikrar Fonu tarafından karşılanacak.

Borç krizi ile mücadele eden ülkelere daha iyi destek olmak ve olası krizlere daha etkin müdahalelerde bulunmak amacıyla Avrupa Mali İstikrar Fonu’nun büyüklüğü 440 milyar Avro’dan 1 trilyon Avro’ya çıkarılacak. Fonun artırılması için özellikle cari fazla veren ülkelerden üye ülkelerin hazine kâğıtlarına yapılacak yatırımlar kullanılacak. Avrupa Birliği bu yatırımlara Avrupa Mali İstikrar Fonu aracılığıyla güvence sağlayacak.

Zirvede ayrıca Portekiz, İrlanda ve İspanya’nın yanı sıra Avro Alanı borç stokunun yüzde 25’ine sahip İtalya’nın yapacağı yapısal reformlar aracılığıyla uygulayacağı adımların yakından takip edileceği belirtildi.