İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-31 EKİM 2011

AVRUPA KOMİSYONU YUNANİSTANI İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMI KONUSUNDA UYARDI

Avrupa Komisyonu, yerel yönetimlerdeki bazı görevlere atamalara ilişkin mevzuatını AB kurallarıyla uyumlu hale getirerek,  diğer üye ülkelerden gelen işçilere karşı ayrımcılığa son vermesi için Yunanistan’ı uyardı. Yunanistan’daki mevcut mevzuata göre yerel yönetimlerdeki geçici veya daimi nitelikteki belirli makamlara yapılacak atamalarda, makamın açık olduğu belediye sınırlarında ikamet edenlere öncelik tanınmakta. Ayrıca daimi görevler bakımından, aynı görevde en az 10 yıl çalışmış olanlara 150 öncelik puanı verilmekte. Komisyona göre bu uygulamalar üye ülke işçileri arasında dolaylı ayrımcılığa yol açmakta.

Buna ek olarak Komisyon, Yunanistan’ı, yabancı işçilerin yaşlılık sigortasından yararlanabilmeleri için Yunan Ulusal Bankasında (National Bank of Greece S.A.) hesap açılması ve bu hesabın aktif tutulması zorunluluğu getiren uygulamasına son vermesi için de uyardı. Komisyona göre bu uygulama diğer AB ülkelerinde yaşayan kişilerin, Yunanistan’a hesap açtırmak için gelmek zorunda bırakarak ek mali külfetlere maruz kalmalarına neden olmakta ve Yunanistan’da oturan kişilere göre dezavantajlı duruma getirmekte. Bu uygulamalara son vermemesi halinde Komisyon Yunanistan’ı AB Adalet Divanı’nda dava edebilecek.