İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-31 EKİM 2011

AVRUPA KOMİSYONU ALMANYA, AVUSTURYA VE YUNANİSTAN’I AVRUPA ADALET DİVANI’NA SEVKETTİ

Avrupa Komisyonu 27 Ekim 2011 tarihinde en geç 2009 yılı sonunda uygulamaya konulması gereken hizmetler yönergesini halen tümüyle yürürlüğe sokmadıkları gerekçesiyle Almanya, Avusturya ve Yunanistan’ı Avrupa Birliği Adalet Divanı’na sevk etti. 12 Aralık 2006 tarihinde kabul edilen 2006/123 sayılı Hizmetler Yönergesi’nin en geç 28 Aralık 2009 tarihinde üye devletler tarafından tümüyle yürürlüğe sokulması gerekiyordu. Komisyon bu kararıyla ilk defa Lizbon Antlaşması ile kendisine tanınan bir olanağı kullanarak Adalet Divanı’ndan davanın mahkemeye sevkinden sonuçlanana kadar geçen süre için de söz konusu üç ülkeye günlük ceza tahakkuk ettirilmesini talep etti.  Avrupa Komisyonu Adalet Divanı’ndan uygulanmasını talep ettiği ceza miktarını da Almanya için 141.362,55 Avro, Avusturya için 44.876,16 Avro, Yunanistan için de 51.200,10 Avro olarak belirledi.

Avrupa Komisyonu, Litvanya’yı da yeni ve ikinci el sağdan direksiyonlu otomobillerin alım ve satımına getirdiği yasak nedeniyle Adalet Divanı’na sevk etmeye karar verdi. Komisyon, bir otomobilin Avrupa Birliği normlarına uyduğu sürece tüm AB ülkelerinde serbestçe alınıp satılabileceğini belirterek Litvanya’nın tutumunun hizmetlerin serbest dolaşımını engellediğini vurgulamış, 2010 yılı Kasım ayında da bu konudaki resmi görüşünü Litvanya’ya iletmişti.