İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-31 EKİM 2011

İSVİÇRE GENEL SEÇİMLERİNDE BÜYÜK PARTİLER OY KAYBINA UĞRADI

23 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirilen İsviçre Genel Seçimleri’nde iktidarda bulunan aşırı sağcı İsviçre Halk Partisi (SVP/UDC) geçerli oyların yüzde 25’ini alarak bir önceki seçimlere göre oy kaybına uğramasına rağmen birinci parti konumunu korudu. Bir önceki seçimlerle karşılaştırdığında yüzde bir oranında oy kaybı yaşayan Sosyal Demokrat Parti (SPS/PSS) de oyların yüzde 19’unu alarak ikinci sırada kaldı. Seçimde en fazla oy alan üçüncü parti olan Hür Demokrat Parti (FDP/PLR) ve dördüncü olan Hıristiyan Demokrat Parti’nin de(CVP/PDC) oy kaybı yaşadığı seçimlerde beşinci konumdaki Yeşiller Partisi de bölünerek Yeşiller ve Yeşil Liberaller adlı iki ayrı parti halini aldı.

Katılım oranının yüzde 49’da kaldığı İsviçre Genel Seçimleri’nde ilk sırayı alan partilerin oy kaybının en önemli nedeninin seçime ilk defa katılan ufak partilerin aldığı göreceli başarılar olduğu belirtildi. Yalnızca aşırı sağcı SVP/UDC’nin değil, siyasi yelpazenin ortasında yer alan FDP/PLR ve CVP/PDC’nin de göçmen karşıtı söylemleri benimsediği İsviçre’de seçim sonuçları yabancı karşıtlığının beklendiği kadar prim yapmadığı şeklinde yorumlandı. Özellikle seçim bütçesinin büyük bir kısmını yabancı ve göçmen karşıtı kampanyalara ayıran ve yüzde 30’luk oy oranını hedefleyen SVP/UDC’nin yüzde 25’lerde kalması İsviçreli seçmenlerin aşırı sağa olan eğiliminde göreceli bir azalma olarak değerlendirildi.

200 sandalyeli İsviçre Federal Parlamentosu’nda hükümeti kurabilmek için 101 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyulduğundan koalisyon görüşmelerinin uzun ve zorlu geçmesi bekleniyor. En fazla oy alan SVP/UDC’nin 54, en fazla oy alan ikinci parti olan SPS/PSS’nin de 46 milletvekili kazandığı göz önüne alındığında toplam 100 milletvekili bulunan bu iki partinin koalisyon kurabilmesi bile üçüncü bir partinin desteğine bağlı kalıyor.