İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-31 EKİM 2011

FİLİSTİN’İN UNESCO ÜYELİĞİ KABUL EDİLDİ

31 Ekim 2011 tarihinde Paris’te gerçekleşen Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu’nun (UNESCO) Genel Konferansı’nda Filistin’in üyelik başvurusu 14 ret ve 52 çekimser oya karşılık 107 evet oyu ile kabul edildi. Filistin’in üyeliğinin yürürlüğe girmesi için UNESCO Anayasası’nı imzalaması ve onaylaması gerekiyor. Bu süreç tamamlandığında Filistin, UNESCO’ya üye 195’inci “devlet” olacak.

Bilindiği gibi Filistin’in başvurusu UNESCO’ya üye devletler arasında tartışmalara yol açmıştı. Tartışmalar AB üye devletleri arasında da baş gösterdi. Avrupa Birliği üyelerinden İspanya, Yunanistan, İrlanda, Belçika, Avusturya, Malta, Danimarka, Macaristan ve Hırvatistan, Filistin'in üyeliği lehine oy kullanırken çekimser oy kullanması beklenen Fransa da son anda ''evet'' oyu verdi. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olumsuz görüş belirtirken, UNESCO bütçesine yaptığı katkıları keseceği yönünde bir bildirimde bulundu.

UNESCO üyesi olabilmek için üye devletlerin üçte ikisinin oyunu almak yeterli olduğundan Filistin’in başvuru süreci olumlu olarak sonuçlanmış bulunuyor.

Karara ilişkin orijinal metne bu linkten ulaşılabilir;  http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002136/213660M.pdf