İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-31 EKİM 2011

TÜRKİYE’NİN YEDİNCİ ÇERÇEVE PROGRAMI’NA ÖDEDİĞİ KATKI PAYI DÜŞÜRÜLDÜ

AB Bakanlığı’nın koordinasyonu altında yürütülen müzakereler sonucunda Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin Yedinci Çerçeve Programı’na katılımı için ödediği katkı payında 62 Milyon Avro tutarında bir indirim yapılmasını kabul etti.  Bu kapsamda, Türkiye’nin katıldığı Avrupa Birliği’nin Araştırma ve Geliştirme Programları’na üyelik için ödenen yıllık aidat miktarının 2011 yılından itibaren kademeli olarak düşürüleceği açıklandı.

AB Bakanlığı ayrıca Türkiye’nin Yedinci Çerçeve Programı’na 2007 -2009 yılları için yaptığı ulusal katkı 60 Milyon Avro değerinde iken,  karşılığında 70 Milyon Avro değerinde bir geri dönüş sağlandığını açıkladı. Buna ilaveten, bu geri dönüşün yaklaşık 7,5 Milyon Avro’sunun KOBİ’lere sağlanan fonlardan oluştuğu da dikkat çekildi.

 Türkiye’nin Yedinci Çerçeve Programı kapsamında kaydettiği ilerlemelere ilişkin detaylı istatistikler Eylül 2011’de TÜBİTAK’ın yayımladığı "AB 7’inci Çerçeve Programı'nda Türkiye (2007-2011)" başlıklı kitapçığında yer almakta.  Yayında, Türk ortakların da içinde yer aldığı portföyün büyüklüğünün 2 Milyar Avro’ya ulaştığı belirtilirken Türk ortakların payının ise 121,2 Milyon Avro değerinde olduğu ifade ediliyor. Bir diğer önemli istatistik de, 168 Türk Araştırmacının Avrupa’daki araştırma altyapılarına erişime destek sağlanmış olmasıdır. TÜBİTAK’in kitabına ve açıklanan istatistiklere http://www.fp7.org.tr/tubitak_content_files//UKO-AB_7CP_Programinda_Turkiye_2007-2011.pdf sayfasında ulaşılabilir.

Ayrıca Yedinci Çerçeve Programı’nın 2012 yılı için yapılan bazı proje çağrılarına halen başvuruların kabul edildiğini hatırlatmak isteriz.  2012 yılı için yapılan çağrılara http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=&sid=0&pid=&cid=14794 sayfasında ulaşılabilir.