İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-9 EKİM 2011

AVRO ALANI MALİYE BAKANLARI YUNANİSTAN İÇİN BİR ARAYA GELDİ

4 Ekim 2011 tarihinde, Avro Alanı Maliye Bakanları, Yunanistan için hazırlanan kurtarma paketine mali kaynak aktarılmasına yönelik alınacak kararların ertelediğini açıkladılar. Ayrıca Bakanlar, Yunanistan'ın Avro Alanı’ndan ayrılacağı ile ilgili söylentileri de bir kez daha kesin bir dille reddettiler. Yunanistan'ın vadesi gelen borçlarını ödeyebilmesi için, 8 Milyar Avro tutarındaki kredinin Kasım ayının ortasına kadar Yunan Hazinesi’ne aktarılmış olması gerekiyor. Yunanistan'ın borçlarını ödeyememesi durumunda, Avro Alanı’na yönelik baskılar artabileceği gibi, bu durum dünya ekonomisi açısından da olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Lüksemburg'da bir araya gelen Avro Alanı Maliye Bakanları tarafından Finlandiya'nın AB Kurtarma Fonu’na destek olması karşılığında teminat alma isteği de kabul edildi. Aksi halde Finlandiya, Yunanistan'a aktarılacak ödemeleri veto edeceğini belirtiyordu. 13 Ekim 2011 tarihinde düzenlenecek bir sonraki Avro Alanı Maliye Bakanları toplantısında Yunanistan'ın attığı adımların yeterli olup olmadığı gözden geçirilecek.