İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-9 EKİM 2011

SCHENGEN PAKETİ AVRUPA PARLAMENTOSU’NDA OLUMLU KARŞILANDI

Avrupa Komisyonu tarafından 16 Eylül 2011 tarihinde sunulan Schengen kurallarının güçlendirilmesine yönelik öneriler, Avrupa Parlamentosu’nun Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi’nde genel olarak memnuniyetle karşılanırken, bazı parlamenterler yeni kurallara ilişkin çekincelerini dile getirdiler.

Raportör Hıristiyan Demokrat Carlos Coelho (Avrupa Halk Partisi-EPP, Portekiz) Komisyon’un yaklaşımını memnuniyetle karşılarken, karar alma sürecine ilişkin endişelerini dile getirdi. Coelho, ayrıca, “kamu düzeninin ulusal hukuku ilgilendirdiğini belirterek, bir üye ülkenin karşılaştığı sorunla baş ederken tüm Birliğin devreye girmesine gerek olup olmadığını” sorguladı. Parlamenter Simon Busuttil (EPP, Malta)  ise “Avrupa düzeyinde alınacak kararların ulusal kararlardan daha etkili ve şeffaf olacağına dair Avrupa Komisyonu’nun güvence vermesini” istedi.  Hıristiyan Demokrat Fransız parlamenter  Véronique Mathieu ise Komisyon’un yetkilerini aştığını ve üye ülkelerin egemenlik yetkisini azalttığını vurguladı. Mathieu, hemen harekete geçilmeyi gerektiren acil durumlarda karar almanın ne kadar süreceği hakkındaki endişesini dile getirdi. Avrupalı Sosyalistler  ve Demokratlar İlerici İttifakı (S&D)  ile Avrupa için Liberal ve Demokrat İttifakı Grubu (ALDE), Komisyon önerilerinin doğru yolda olduğunu vurguladılar.  ALDE grubu adına söz alan Cecilia Wikström (İsveç), iç sınırların kontrolü ve Schengen kurallarının uygulanması konusunda karar alma yetkisinin Komisyon’da olmasını olumlu bulurken;  S&D Grup ise “göçmen akını gibi Schengen ülkelerinin sınır kontrollerine başvurmasını gerektirecek tehdit tanımının net yapılması gerektiğini” vurguladılar.

Bazı parlamenterler ise Schengen ülkeleri ile Schengen Alanı’na katılmak isteyen Bulgaristan ve Romanya arasında çifte standart uygulanmayacağına dair teminat verilmesini istediler. Schengen kurallarının değiştirilmesinin başvuran ülkeler açısından yeni talepler anlamına gelmemesi gerektiğini vurgulayan parlamenterler, söz konusu iki ülke için yeni kurallar dayatılmamasını talep ettiler. Hatırlanacağı gibi, 22 Eylül 2011 tarihinde Bulgaristan ve Romanya’nın Schengen üyeliği Hollanda ve Finlandiya’nın ret oyu kullanması ve iki ülkenin organize suçla ve yolsuzlukla mücadelede yeterli ilerleme kaydetmediği gerekçesiyle bilinmeyen bir tarihe ertelenmişti.