İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 EKİM 2011

TÜRKİYE AB’YE ORGANİK ÜRÜN İHRACI İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU

Avrupa Birliği Bakanlığı Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı’nın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamaya göre Türkiye, AB’ye organik ürün ihracatı yapabilecek üçüncü ülkeler arasına girmek için başvuruda bulundu.  Avrupa Birliği’ne Uyum, Dayanışma ve Yönlendirme Kurulu’nun (ABUDYK) 2011 yılı dördüncü olağan toplantısında yapılan açıklamada söz konusu başvurunun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan strateji dâhilinde yapıldığı belirtildi. Toplantıda ayrıca başvurunun tarım sektöründeki desteklerin AB destekleme sistemine yakınlaştırılması ve uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışmaların bir parçası olduğu ifade edildi.

Söz konusu strateji kapsamında Tarım Çiftçi Muhasebe Veri Ağı Sistemi’nin oluşturulduğu ve hazırlanan projelerin 12 ilde oluşturulan, 600 çiftliği kapsayan pilot bölgelerde uygulanmaya başlandığı bilgisi de verildi. Projelerin hayata geçirilmesi için bugüne kadar 60 Milyon Avro harcandığı bildirilirken 2013 yılına kadar bu miktarın 100 Milyon Avro’ya ulaşacağı da ifade edildi. Bilindiği üzere, Tarım ve Kırsal Kalkınma Faslı AB Konseyi tarafından 14/15 Aralık 2006 tarihinde Kıbrıs meselesi nedeniyle dondurulan 8 fasıldan biri olup, Türkiye fasılla ilgili AB müktesebatına uyum çalışmalarını söz konusu Konsey kararına rağmen sürdürüyor.