İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 EKİM 2011

AVRUPA’DA YEŞİL ENERJİ KULLANIMININ ELEKTRİK FİYATLARINI ARTIRACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve AB ülkelerinin 2050 yılında sera gazı emisyonlarını 1990 yılına kıyasla yüzde 80 oranında düşürme hedefini gerçekleştirebilmeleri için uygulanacak enerji politikalarının değerlendirildiği taslak etki analizi raporu basına sızdı.

Etki analizi raporunda temiz enerji kaynaklarının kömür gibi fosil yakıtların yerini almasının çeşitli yolları ele alınırken ortaya koyulan tüm senaryolarda 2050 yılında rüzgâr tarlalarının en büyük elektrik kaynağı haline geleceği öngörülüyor. Rapora göre bugün elektrik üretimindeki payı yaklaşık yüzde 5 olan rüzgâr tarlalarının 2050 yılında AB’nin toplam elektriğinin yüzde 49’unu üretmeleri mümkün.

Elektrik kullanımının maliyeti artıyor…

Raporda toplam beş senaryo kıyaslanıyor. Tüm senaryolarda, 2020–2030 döneminde hane halkları ve işletmeler için elektrik fiyatlarının artacağı, rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir kaynakların enerji üretiminde aslan payını alması halinde bu fiyatların 2030 sonrası en yüksek düzeye çıkacağı belirtiliyor. Elektrik fiyatlarının en yüksek olduğu senaryo yüksek oranda rüzgâr ve güneş enerjilerinin kullanımını içerirken, maliyetin en düşük olduğu senaryonun “çeşitlendirilmiş arz” olarak isimlendirildiği, yenilenebilir kaynaklar kadar nükleer enerji ile karbon yakalama ve depolama teknolojilerine önemli bir yer verdiği ifade ediliyor.

Komisyon raporda, yeşil enerji kullanımıyla birlikte elektrik fiyatlarının artacak olmasını şu iki temel sebebe bağlıyor;

-Yeni enerji altyapısı için yüksek miktarlarda yatırım yapılacak olması;

-Mevcut tesislerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli yatırımların karşılanması.

Bilindiği üzere, hâlihazırda AB’de üretilen elektriğin yarısından fazlası fosil yakıt kaynaklı. Nükleer enerjinin payı yüzde 28 iken rüzgâr ve su kaynaklı elektrik üretiminin payı ancak yüzde 18’de kalıyor.

Basına sızan bu raporla ilgili olarak Avrupa Komisyonu’ndan şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.