İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-26 ŞUBAT 2013

ENERJİ KONSEYİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İrlanda Dönem Başkanlığı’nın ilk enerji Konseyi toplantısı 22 Şubat 2013 tarihinde gerçekleştirildi. Öncelikle biyoyakıtların üretiminden kaynaklanan ve toprağın dolaylı kullanımından kaynaklanan değişikliklerle nasıl başa çıkılacağı konusunun ele alındığı toplantıda konuyla ilgili olarak Ekim 2012’de Komisyon tarafından hazırlanan taslak rapor ilk defa görüşüldü. Komisyon tarafından hazırlanan ve AB enerji bakanlarının gündeminde yer alan taslak yönerge hâlihazırda yürürlükte olan yenilenebilir enerjiye ilişkin 2009/28/EC sayılı Yönerge ile petrol kalitesine ilişkin 1998/70/EC sayılı Yönerge’de değişiklik yapılmasını öngörüyor.

Enerji Konseyi’nde tartışılan bir diğer konu, Enerji İç Pazarı’nın 2014 yılına kadar tamamlanması için atılması gereken adımlar oldu. Toplantıda enerji bakanlarına İrlanda Dönem Başkanlığı tarafından açık denizde sondaj tüzüğüne ilişkin Parlamento ile yürütülen müzakereler konusunda bilgi verildi. Bilindiği üzere Avrupa Komisyonu tarafından üç yıl önce Meksika Körfezi'nde meydana gelen felaketin bir benzerinin tekrarlanmaması için, denizde petrol ve doğalgaz sondajının güvenliğini düzenleyen ilk yasal düzenleme hazırlanmıştı. Söz konusu taslak mevzuat üzerinde Avrupa Konseyi ve Parlamentosu 21 Şubat 2013 tarihinde uzlaşmaya vardıklarını açıkladılar. Mevzuat çerçevesinde güvenlik standartlarının ihlali halinde lisans iptaline kadar gidebilecek cezalar öngörülüyor. Şirketlere acil durum planları ve risk değerlendirmeleri hazırlaması zorunluluğu getiren düzenleme, çevreye verilen zararların sorumluluğunun zarar veren tarafından yüklenilmesini de içeriyor.  Her ne kadar yeni kurallar yalnızca AB karasularında geçerli olacaksa da Komisyon, tüm dünyada en yüksek güvenlik standartlarının uygulanması için çaba sarf edeceğini de açıkladı.