İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-26 ŞUBAT 2013

AVRUPA KOMİSYONU 2013 KIŞ DÖNEMİ EKONOMİK TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI

Avrupa Komisyonu’nun 2013 Kış Dönemi Ekonomik Tahmin Raporu 22 Şubat 2013 tarihinde yayımlandı. AB’nin ekonomik durumunu ve gelecek dönem beklentilerini ortaya koyan raporda genel olarak AB’nin 2012-2014 dönemi başlıca ekonomik verileri ve tahminleri ile üye ülkeler ve aday ülkelere ilişkin değerlendirmeler ve projeksiyonlar yer alıyor. Daha önce Avrupa Komisyonu tarafından sonbahar ve ilkbahar dönemi olarak yılda iki kez kapsamlı tahmin raporu ve iki kere de daha dar kapsamlı ara dönem raporu yayımlanmaktaydı. Ancak, ekonomik ve mali kriz nedeniyle üye ülke ekonomilerinin daha yakından takip edilmesi ihtiyacı çerçevesinde bu zamanlamanın yetersiz olduğu görüşüyle iki ara dönem tahmin raporu yerine tek bir kapsamlı Kış Tahmin Raporu yayımlanması kararlaştırıldı.  

Raporda, geçtiğimiz yaz aylarından bu yana AB’nin finansal faaliyetlerinde önemli düzeyde iyileşme görülmesine rağmen ekonomik faaliyetlerin geçen yılın ikinci yarısında hayal kırıklığı yaratığı belirtiliyor. Diğer yandan, başlıca ekonomik göstergelerin AB’de GSYİH’nın indiği dip noktadan yukarı doğru hareket ettiğine işaret edilirken ekonomik faaliyetlerde de kademeli olarak canlanma beklendiği belirtiliyor. Büyümede artışın artan dış talep tarafından destekleneceği, iç piyasada yatırımlar ve tüketimin bu yıl içinde artış göstereceği ve 2014’te iç talebin, büyümenin en önemli itici gücü olacağı öngörülüyor. 2012 sonuna doğru ekonomik faaliyetteki zayıflığın bu yıl için düşük bir başlangıca neden olduğu belirtilirken 2013’te büyümede, AB’de yüzde 0,1 oranı ile düşük düzeyde bir seyir, Avro Alanı’nda ise yüzde 0,3 oranında daralma tahmin ediliyor. 2014 yılı büyüme projeksiyonu AB için yüzde 1,6, Avro Alanı için ise yüzde 1,4 olarak belirlendi.

Avrupa Komisyonu’nun Ekonomik ve Parasal Politika ve Avro’dan sorumlu üyesi Olli Rehn yaptığı açıklamada geçen yıl sonunda ekonomik verilerin hayal kırıklığı yarattığını, ancak son verilerin cesaret verici olduğunu ve geleceğe ilişkin yatırımcı güveninde artış olduğunu belirtti. Reform sürecine hız kesmeden devam edilmesi gerektiğini, aksi takdirde büyüme ve istihdamda artış sağlanamayacağını ifade etti.

Raporda 2012 yaz döneminden itibaren alınan önemli politika önlemlerinin borç krizinin hafifletilmesini sağladığı belirtiliyor.  Bütün önlemlerin piyasalarda Ekonomik ve Parasal Birliğin sağlanabileceği ve üye ülkelerin mali açıdan güçlenmekte olduklarına dair olumlu algıları artırdığı ifade ediliyor. Alınan politika önlemleri de şu şekilde sıralanıyor:  Üye ülke bazında yapısal ve mali reformların yanı sıra Avrupa Merkez Bankası’nın Doğrudan Parasal İşlemler Programı (OMT) ve Bankacılık Birliği’nin ilk aşaması olan Tek Denetim Mekanizması’nın kurulması kararının alınması; Avrupa İstikrar Mekanizmasının kabulü; Ekonomik ve Parasal Birliğin kurumsal yapısının güçlendirilmesi; Yunanistan’a ikinci yardım programının kabulü; Üye ülkeler düzeyinde yapısal reform programlarının gerçekleştirilmesi.

Diğer ekonomik verilere ilişkin yapılan değerlendirmelerde işsizliğin bu yıl AB’de yüzde 11,1, Avro Alanı’nda ise yüzde 12,2 oranında gerçekleşmesi öngörülüyor. Yüksek enerji fiyatlarının etkisinin azalacağı beklentisiyle, enflasyonun 2013’te kademeli olarak azalması ve gelecek yıl AB’de yüzde 1,7 ve Avro Alanı’nda yüzde 1,5 düzeyinde sabit kalması  tahmin ediliyor. Birçok ülkede önemli mali sıkılaştırma önlemleri alınması sonucu 2013’te kamu açığının AB’de yüzde 3,4’e ve Avro Alanı’nda yüzde 2,8’e inmesi bekleniyor.