İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-26 ŞUBAT 2013

AB Gürcistan için Vize Serbestîsi Eylem Planı’nı açıkladı

AB, Gürcistan için Vize Serbestîsi Eylem Planı’nı açıkladı. Açıklanan eylem planında Gürcistan tarafından karşılanması gereken teknik koşullar yer alırken, AB ile vizesiz seyahat hedefinin gerçekleşebilmesi için bu koşullara uyulması gerektiği belirtildi. Belgelerin güvenilirliği, sınır ve göç yönetimi, kamu düzeni ve güvenlik ve ilgili dış ilişkiler konularında alınması gereken tedbirlerin yer aldığı eylem planında, vize serbestîsinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli yasal düzenleme ve planlamalar ile tedbirlerin etkin ve sürdürülebilir bir şekilde uygulanışına ilişkin göstergeler yer alıyor. Vize serbestîsi diyaloğu için önemli olan yolsuzlukla ve organize suçlarla mücadele, verilerin güvenliği, ayrımcılıkla mücadele ve azınlıkların korunması ile yargı sisteminin bağımsızlığının temini gibi konularda çalışmalarını sürdürmeye ve gerekli reformları yapmaya da teşvik edilen Gürcistan’ın, belirlenen göstergelerin etkin ve istikrarlı bir şekilde yerine getirip getirmediğinin, düzenli olarak değerlendirileceği belirtildi.