İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-26 ŞUBAT 2013

Suç mağdurlarının korunmasına ilişkin yeni kurallar kısa sürede uygulamaya koyulacak

Komisyon’dan yapılan açıklamada, suç mağdurlarının AB çapında aynı şartlarda korunmalarına ilişkin Tüzük tasarısı üzerinde Avrupa Parlamentosu ile İrlanda Dönem Başkanlığı arasında 20 Şubat tarihinde anlaşmaya varıldığı belirtiliyor. İlk kez Mayıs 2011’de Adalet İşlerinden Sorumlu Komisyon üyesi Viviane Reding tarafından kamuoyuna açıklanan söz konusu tasarı, bir üye ülkede şiddet suçlusuna karşı alınan suç mağdurunun korunmasına yönelik önlemlerin, mağdurun seyahat ettiği tüm AB ülkelerinde de geçerli olmasını öngörüyor. Koruma önlemi de genellikle, suçlunun mağdura yaklaşmasının yasaklanması şeklinde ortaya çıkıyor.  Tüzük tasarısı ile birlikte, suç mağdurlarına bilgi alma, tercih ettiği dilde tercüme yapılmasını isteme, uzman yardımı alma gibi tüm AB ülkelerinde geçerli olacak haklar tanıyan bir de Yönerge hazırlanmış ve Ekim 2012’de yürürlüğe girmişti.