İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-26 ŞUBAT 2013

İsveç endüstriyel tesislerin lisansı konusunda ikinci kez Divan’a sevk edildi

Avrupa Komisyonu 21 Ocak 2013 tarihinde AB üyesi olan İsveç’in, endüstriyel tesislerin izinleri konusunda AB mevzuatının “Entegre Kirlilik ve Kontrol Yönergesi” (2008/1/EC - IPPC) uyarınca belirtilen yükümlülüklere uymaması gerekçesiyle Avrupa Adalet Divanı’na ikinci kez sevk edilmesine karar verdi. Daha önce Divan tarafından yapılan uyarılara rağmen, ülkenin biri çelik diğeri maden fabrikası olarak faaliyet gösteren iki büyük endüstri tesisinin lisanslı olmadığı ortaya çıktı. Divan’ın kararından sonra İsveç, Avrupa Komisyonu’nun önerisi olan ve her bir tesis için günlük 14.192 Avro para cezasını ödemekle yükümlü olacak.