İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23 ARALIK 2013-4 OCAK 2014

İKV’DEN HAFTAYA BAKIŞ

Geçtiğimiz haftalarda, Türkiye’nin AB’ye ilişkin gündeminde Aralık ayının son haftasında gerçekleşen kabine değişikliği çerçevesinde, 26 Aralık 2013 tarihinde Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı ve Baş Müzakerecilik görevini Mevlüt Çavuşoğlu’nun devralması yer aldı.

2013 yılının son günlerinde AB’nin Türkiye’ye ilişkin gündemini de yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile ilgili gelişmeler oluşturdu. Bu iddialara ilişkin olarak AB kurumlarının yetkilileri bir dizi açıklama yaptı. Avrupa Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu üyesi Štefan Füle, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma ve suistimal iddiasına yönelik soruşturmaların bağımsız ve tarafsızlığının garanti altına alınmasının önemini vurguladı.

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten ise demokrasilerde hukukun üstünlüğü ilkesinin işlemesi için bağımsız ve tarafsız adli kovuşturma yapılabilmesinin önemine değindi. İddialara ilişkin bir açıklama yapan AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Hélène Flautre ise, iddiaların sükûnetle ve bağımsız bir şekilde araştırılması gerektiğini ifade etti ve iddiaları araştıranlara yönelik suçlama ve müdahaleleri eleştirdi.

Buna karşın, AP’nin ikinci büyük grubu olan Sosyalist ve Demokratların lideri Hannes Swoboda, Türkiye’nin AB’ye katılımını desteklemeye devam ettiklerini ve özellikle hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığını ilgilendiren 23 ve 24’üncü başlıkların açılması gerektiğini belirtti.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu göreve gelmesinin ardından konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Türkiye’nin AB müktesebatından kaynaklanan yükümlülüklerine ve hukukun üstünlüğü ilkesine samimiyetle bağlı olduğunu belirtti. Çavuşoğlu ayrıca, “Avrupalı dostlarımızı Türkiye’nin içişleriyle ilgili siyasi boyutları da olan gelişmeler konusunda yorum yaparken peşin hükümlerden kaçınmaya ve daha temkinli olmaya davet ediyorum. Türkiye’nin bu zorlu süreci demokrasinin ve hukukun temel ilkelerinin rehberliğinde aşacağından kimse endişe etmesin” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin gündemindeki bir diğer gelişme ise “2013 Yılı Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu”nun AB Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2013 tarihinde yayımlanmasıydı. AB Bakanlığı tarafından yayımlanan ikinci İlerleme Raporu olan söz konusu Rapor, Ocak-Aralık 2013 tarihleri arasında kaydedilen gelişmelere yer veriyor.

Geçtiğimiz hafta AB’nin gündeminde yer alan en önemli gelişme ise yıllardır ekonomik ve finansal krizle mücadele eden ve dış yardımla ayakta durmaya çalışan Yunanistan’ın, AB Dönem Başkanlığı’nı 1 Ocak 2014 tarihinde Litvanya’dan devralması oldu. Yunanistan’ın izleyeceği ana politika başlıklarını “Büyüme ve istihdam”, “AB-Avro Alanı entegrasyonunun daha ileri bir aşamaya götürülmesi”, “Göç ve sınır kontrolü” ve “Denizcilik politikası” oluşturuyor.

Tüm okuyucularımıza iyi bir hafta diliyoruz.