İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23 ARALIK 2013-4 OCAK 2014

TÜRKİYE TARAFINDAN HAZIRLANAN 2013 YILI İLERLEME RAPORU YAYIMLANDI

“2013 Yılı Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu” AB Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2013 tarihinde yayımlandı. Ocak-Aralık 2013 tarihleri arasında kaydedilen gelişmelere yer veren İlerleme Raporu, AB Bakanlığı tarafından yayımlanan ikinci İlerleme Raporu olma özelliğini taşıyor. Raporda, “Siyasi Kriterler”, “Ekonomik Kriterler” ve “Üyelik Yükümlülüklerini Üstlenebilme Yeteneği” bölümlerine ek olarak, “Türkiye-AB Mali İşbirliği” ve “Sivil Toplum Diyaloğu ve İletişim” bölümleri de yer alıyor. Bu bölümlerde Sivil Toplum Diyaloğu Projeleri ve AB İletişim Stratejisi kapsamındaki etkinlikler ele alınırken, AB hibelerinin kullanımına ilişkin çalışmalara da yer veriliyor.

Raporda, Kopenhag Siyasi ve Ekonomik Kriterleri ve Katılım Ortaklığı Belgesi bağlamında kabul edilen veya tasarı aşamasında olan mevzuat; AB’ye uyum alanında gerçekleştirilen çalışmalar ve faaliyetler geniş bir perspektiften sunuluyor. AB Bakanlığı’nın eşgüdümünde kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmaları ve AB Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmaların bulguları dikkate alınarak hazırlanan Rapor, siyasi kriterlere ek olarak AB üyelik sürecinin ekonomik ve mali konular, müktesebata uyum ve sivil toplum diyaloğu gibi birçok farklı yönden ele alarak kamuoyunu aydınlatma amacını taşıyor.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Rapora ilişkin yayımladığı basın açıklamasında, Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu’nun Ankara’nın reform sürecindeki kararlığını ve 2013 yılı boyunca gerçekleştirilen çalışmaları somut örnekleriyle ortaya koyan en önemli belgeler arasında yer aldığını ifade etti. AB-Türkiye ilişkilerinin hukuki temelini oluşturan Ankara Anlaşması’nın 50’nci yıldönümü olan 2013 yılında, Türkiye’de birçok reformun gerçekleştirildiğini ve Türkiye-AB ilişkilerinde önemli gelişmelerin yaşandığını kaydeden AB Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan İlerleme Raporu’nun da geçmiş yıllara kıyasla daha objektif ve yapıcı bir dille kaleme alınmasının ilişkileri de olumlu yönde etkilediğini belirtti. Çavuşoğlu, siyasi alanda gerçekleştirilen reformların, Türkiye ekonomisinin gösterdiği başarının ve AB müktesebatına uyum alanında kaydedilen ilerlemelerin Komisyon’un 2013 Yılı Türkiye İlerleme Raporu’nda karşılığını bulduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, 3,5 yıl süren durağanlığın ardından 5 Kasım 2013 tarihinde Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Faslı’nın açılmasının, bu durağanlığın aşılmasında bir kırılma noktası olduğunu belirtti ve enerji ve ulaştırma gibi stratejik öneme sahip konularda Üst Düzey Diyalog Toplantılarının gerçekleştiğini ve farklı alanlarda işbirliği mekanizmalarının güçlendirildiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, 2013 yılında Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan en önemli gelişmenin 16 Aralık 2013 tarihinde Geri Kabul Anlaşması’nın imzalanmasına paralel olarak vize muafiyetine yönelik diyaloğun resmen başlatılması olduğunu kaydetti.

Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu’nun Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan İlerleme Raporu’na bir tepki niteliğinde olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, Türkiye’nin karalılıkla sürdürmekte olduğu reformları en kapsamlı ve en objektif şekilde ilk elden kamuoyuyla paylaşmayı ve üyelik sürecinin, müzakere sürecinde yaşanan sorunlara rağmen, Türkiye’ye önemli kazanımlar sağladığını vurgulamayı amaçladıklarını ifade etti.

AB üyelik sürecinin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadeleri ile Cumhuriyetin ilanından sonraki en önemli çağdaşlaşma projesi olduğunu belirten Çavuşoğlu, Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu’nun da ileriki dönemde atacakları adımların bir teminatı olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye Tarafından Hazırlanan 2013 Yılı İlerleme Raporu’na  http://ab.gov.tr/files/2013TR%20IR/2013tthir_02_01.pdf internet adresinden ulaşılabilir.