İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23 ARALIK 2013-4 OCAK 2014

Romanya ve Bulgaristan vatandaşlarına uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı

Bulgaristan ve Romanya vatandaşlarına dokuz AB Üye Devleti tarafından uygulanan yaşama ve çalışma hakkı üzerindeki kısıtlamalar, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren kaldırıldı.

AB’de yüksek seviyelerde seyreden işsizlik nedeniyle kısıtlamaların kaldırılması ile söz konusu ülkelerden göç akını yaşanacağı ve sosyal yardımların suistimal edileceği kaygıları hakkında açıklama yapan Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve Uyumdan Sorumlu üyesi László Andor, yapılan araştırmaların işçilerin çalıştıkları ülkelere ekonomik yük getirmediğini, aksine katkı sağladıklarını gösterdiğini kaydetti. Kısıtlamaların kaldırılmasına karşı olan İngiltere Başbakanı David Cameron, yılbaşından önce göçmen sayısını azaltacak bazı düzenlemelere giderken, İngiltere’de yapılan bir araştırma topluma entegre olmaları ve çalışmaları durumunda, halkın yüzde 68’inin Bulgar ve Roman göçmenlerin ülkede çalışmasını desteklediklerini gösteriyor.

İşçileri, serbest dolaşım hakkı ve ayrımcılığın önlenmesi konularında bilinçlendirmek amacıyla AB tarafından yapılan düzenlemelerin yanı sıra, Avrupa Komisyonu, Avrupa iş arama motoru EURES’in kapasitesini artırarak, AB vatandaşlarının diğer üye ülkelerde iş olanaklarını kolaylıkla değerlendirebilmelerini sağlamayı amaçlıyor. AB verilerine göre, eğitim almak ya da emeklilik dönemini geçirmek amacıyla başka bir AB Üye Devletinde yaşayan 14 milyon AB vatandaşından 3 milyon kadarını Bulgar ve Roman vatandaşları oluşturuyor.