İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23 ARALIK 2013-4 OCAK 2014

IPA ile Balkan Bölgesi’nde reform süreci destekleniyor

Sırbistan ile Bosna-Hersek’in 2013 ulusal programlarını kabul eden Avrupa Komisyonu, bu iki ülkeye IPA (Katılım Öncesi Yardım Aracı) altında verilecek fonları serbest bıraktı. Buna göre, Sırbistan için ayrılan 178.7 milyon avro değerindeki fonun hukukun üstünlüğü, kamu yönetimi, sosyal içerme, özel sektörün gelişmesi, ulaştırma, çevre, enerji ve tarım alanlarında yapılacak reformlar için kullanılması öngörülüyor.

Bosna-Hersek için ayrılan 41.9 milyon avronun ise adalet sisteminin desteklenmesi, kara para aklama ile mücadele, göçmenlerin, eğitimde sosyal içermenin ve KOBİ’lerin desteklenmesi için kullanılacağı açıklandı. Bilindiği üzere, Bosna-Hersek için ayrılan fonun 45 milyon avro daha fazla olması gerekiyordu ancak ülkenin AB entegrasyon sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle kesintiye gidilmişti.