İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-8 OCAK 2010

OLLI REHN YENİ GÖREV ALANINA İLİŞKİN ÖNCELİKLERİNİ AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu’nun eski Genişlemeden Sorumlu Üyesi olan ve yeni kabinede Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üye olarak görev alacak olan Olli Rehn, gelecek beş yıl için gerçekleştirmeyi planladığı önceliklerini Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi’nin 11 Aralık’taki toplantısında sundu. En başta gelen önceliklerinin büyüme ve istihdam olduğunu belirten Rehn, mevcut ekonomik krizden çıkış için önceliklerin koordineli bir strateji ile gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. AB 2020 stratejisinin bu yaklaşımda kilit rol oynayacağını ifade eden Rehn, kamu finansmanının nitelik ve sürdürülebilirliğinin de bu açıdan önemli olduğunu ekledi.

Olli Rehn’in ortaya koyduğu üçüncü öncelik ise AB’nin uluslararası ekonomik ilişkilerde ve özellikle G20’deki rolünün güçlendirilmesi oldu. Uzun vadede bu, Avro Alanı ve AB’nin tek ses halinde konuşması anlamına geliyor; ancak, Rehn, şu anda önceliğin en kısa zamanda güçlendirilmiş koordinasyon mekanizmasının kurulması olduğuna işaret etti.  

Rehn’in konuşmasında söz konusu önceliklerle ilişkili somut faaliyetler ise şu şekilde sıralandı: Avro Alanı üyeleri için geliştirilmiş işbirliği politikasına ilişkin bir tebliğ; Uluslararası mali kurumlar nezdinde Avrupa’nın temsil edilmesi ve katılımının sağlanması; AB’de emeklilik sisteminin yeterliliği ve sürdürülebilirliği üzerine bir Yeşil Kitap’ın hazırlanması; Avrupa Yatırım Bankası’nın (EIB)  2011-1013 dönemi faaliyetlerine ilişkin bir mevzuat düzenlemesi önerisi ve daha sonraki dönemdeki faaliyetlerine ilişkin bir tebliğ hazırlanması; AB’nin üçüncü ülkelere mali yardım aracı için bir çerçeve oluşturulmasına ilişkin bir öneri sunulması; 2020 stratejisi kapsamında bir çerçeve hazırlanması ve belli başlı hedeflerde kaydedilen ilerlemenin değerlendirilmesi için bilgi toplanması.