İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-8 OCAK 2010

LASZLO ANDOR SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAMA İLİŞKİN ÖNCELİKLERİNİ AÇIKLAMAYA HAZIRLANIYOR

Avrupa Komisyonu'nun Sosyal İşlerden Sorumlu yeni Üyesi Laszlo Andor, görev süresi boyunca sosyal politika ve istihdam alanında yapılacaklara ilişkin 13 Ocak 2010 tarihinde Avrupa Parlamentosu üyelerine bilgi verecek. Mevcut ekonomik krizin olumsuz etkilerini geride bırakabilecek şekilde Aralık 2009 tarihinde hazırlanan “Avrupa Birliği AB 2020 Stratejisi”ne ilişkin öncelikleri AP üyeleri ile paylaşacak olan Andor, konu ile ilgili olarak daha önce yaptığı

açıklamalarda söz konusu stratejinin "bir alışveriş" listesi olmadığını, stratejinin etkin bir şekilde işlemesi için ilgili tüm tarafların bilgi, deneyim, mutabakat ve anlayışına ihtiyaç duyduklarını belirtmişti.

Hatırlanacağı üzere AB 2020 Stratejisi, Avrupa’nın son on yılda reform stratejisinin temeli olan ve  yakın bir geçmişteki krizin nispeten kolay atlatılmasına yardımcı olan mevcut Lizbon Stratejisinin yerini almak üzere tasarlanmıştı ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso tarafından açıklanmıştı. Lizbon Stratejisinin  büyüme ve istihdam yaratma konularında oluşturduğu destek ortamına dayanacak olan AB 2020, ortaya çıkacak yeni engelleri karşılayabilmek için yenilenmiş bir yaklaşımı öngörüyor.

Avrupa Komisyonu'nun Sosyal İşlerden Sorumlu Üyesi Andor'un görev süresi boyunca başta  sosyal diyaloğun güçlendirilmesi olmak üzere, çalışma saatlerinin yeniden yapılandırılması, işyeri sağlığı ve güvenliği, göç hareketlerinin sosyal politikaya ve istihdam piyasasına etkileri ile işçi hakları konularına ağırlık vermesi bekleniyor. Özellikle çalışma saatleri ile ilgili olarak, kapsamlı düzenlemeleri içeren bir paketin Avrupa Komisyonu'na sunulacağı belirtiliyor. Avrupa Komisyonu önerilen yöntem hakkında görüş toplamak için kamuoyunun fikirlerinin sorulacağı ve 15 Ocak 2010 tarihinde sona erecek bir danışma süreci başlatmıştı. Danışma süreci sonrasında, sosyal ortaklardan gelecek geri bildirimler ile şekillenecek paketin, Avrupa Komisyonu'na bir bilgi notu şeklinde sunulması bekleniyor.

Andor'un gündeminde bulunan ikinci öncelikli konu ise işyeri sağlığı ve güvenliği. Bu alanda özellikle müsküloskeletal hastalıkların önlenmesi ve elektromanyetik alanlarda çalışan işçilerin korunmasına ilişkin tedbirlerin artırılması konusunda çalışmalar yapılması bekleniyor. Göçün sosyal politika ve istihdam piyasasına etkileri ise bir başka önemli gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Andor'un görev süresi boyunca Avrupa çapında yeterli, etkin ve sürdürülebilir emeklilik sistemlerinin oluşturulmasına yönelik bir Yeşil Kitap’ın hazırlanması hedefler arasında yer alıyor.