İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-8 OCAK 2010

AB`DE YOKSULLUK VE SOSYAL SORUNLARLA MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Avrupa Birliği, 21 Ocak tarihinde Madrid’de toplanacak olan üst düzey konferansta, ‘2010-Avrupa Yoksulluk ve Sosyal Dışlanmışlıkla Mücadele Yılı’ programını duyuracak. Programın uygulamaya konulmasıyla birlikte AB kurumlarının, Üye Devletlerin ve Norveç ile İzlanda’nın ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda toplumsal yaşamı olumsuz etkileyen yoksulluk, eşitsizlik, dışlanmışlık gibi sorunların çözümü için ortak mücadele yürütmesi öngörülüyor.

Uygulama sürecinde Üye Devletlerde ve AB seviyesinde yapılması planlanan çeşitli organizasyonlar için 17 milyar Avro’luk bir bütçe ayrılacağı duyuruldu. 2010 yılının söz konusu taraflar arasında sosyal sorumluluk projeleri ekseninde düzenlenecek etkinliklerle değerlendirileceği belirtilirken, bu proje ve etkinliklerin organizasyonunda sosyal aktörler ile işbirliğinin ve sivil toplum kuruluşlarının desteğinin önemine dikkat çekildi.

Program kapsamında, ulusal düzeyde, toplumsal sorunların çözümü hususunda sosyal bilincin geliştirilmesi için medyanın belirleyici rolüne ve topluma süreçle ilgili bilgilendirici çeşitli seminer ve eğitimlerin verilmesinin önemine değiniliyor. Avrupa düzeyinde ise, 2010 yılı içerisinde gazeteciler arası bir yarışma, resim sergisi ve Ocak ile Aralık aylarında 2 büyük konferansın gerçekleştirilmesi gibi faaliyetlerin düzenleneceği belirtildi.

Komisyon, yoksulluk ve dışlanma gibi sorunların olumsuz etkisinin bireylerin toplumsal yaşamdaki rolünü yerine getirememesiyle sınırlı kalmadığını, sürecin uzun vadede ekonomik gelişimi de tehdit eder hale gelmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Bu çerçevede, 2010-Avrupa Yoksulluk ve Sosyal Dışlanmışlıkla Mücadele Yılı Programı kapsamında bu sorunun tüm çevrelerin dikkatini çekecek bir biçimde gündeme taşınacağı duyuruldu.