İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-15 OCAK 2010

AB’DE İŞSİZLİK ARTIYOR BÜYÜME YAVAŞ SEYREDİYOR

Avrupa Komisyonu’nun istatistik birimi Eurostat’ın 8 Ocak’ta yayınladığı son verilere göre Avro bölgesindeki işsizlik oranının 2009’un Kasım ayında %10 olduğu açıklandı. AB27’de 2008’de %7,5 olan işsizlik oranının, Kasım 2009 itibariyle 1998 yılından beri Avro bölgesinde görülen en yüksek oran olan %9,5’a yükseldiği gözlemleniyor.

2009’da AB27’nin toplam işsiz sayısı 22 milyon 899 bin olarak saptanırken, Avro bölgesinde 15 milyon 712 bin işsiz olduğu belirtildi. Üye ülkeler arasındaki en düşük işsizlik oranı %3,9 ile Hollanda’da kaydedilirken bunu %5,5 ile Avusturya izledi. İşsizliğin en yoğun yaşandığı ülkeler ise %22,3 ile Letonya ve %19,4 ile İspanya oldu. Bir yıl öncesi ile karşılaştırıldığında tüm Birlik üyelerinde işsizliğin arttığı belirtildi. İşsizlik artışlarının en düşük seviyede yaşandığı ülkeler sırasıyla Almanya, Lüksemburg ve Malta olurken; en yüksek seviyede görüldüğü ülkeler ise Letonya, Estonya ve Litvanya olarak saptandı.

Öte yandan, 2009 yılının son üç ayı içerisinde Avro alanının GSYİH’si %0,4 artarken; AB27’de bu oran %0,3 oldu. GSYİH’deki en yüksek büyüme oranı %6,1 ile Litvanya’da kaydedilirken, bunu %4,2 ile Lüksemburg ve %1,6 ile Slovakya izledi. Veriler, yatırımlarda ise Avro bölgesinde %0,8, AB27’de ise %2,7 oranında düşüş yaşandığını gösteriyor. İhracat Avro bölgesinde %3,1, Birlik genelinde %2,7 artarken; ithalat oranındaki artış Avro bölgesinde % 3,0, AB27’de ise %2,9 olarak kaydedildi.