İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 OCAK 2010

AVRUPA FİNANS PİYASALARININ BÜTÜNLEŞMESİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR AÇIKLANDI

Avrupa Komisyonu, Avrupa finans piyasalarının bütünleşmesine ilişkin yayımlanan 2009 yılı raporunu geçtiğimiz hafta açıkladı. Raporda, 2008 sonbaharında yaşanan finansal krizin, piyasaların bütünleşmesi, finansal oyuncular arasındaki rekabet ve sistemin istikrarı üzerindeki olumsuz etkisi inceleniyor. Raporda, piyasalarda kısmen bölünmüş bir yapı olduğu ve bunun, üye ülkelerarası şirket satın almalardaki

düşüşün yanı sıra, büyük ölçüde, sermaye ve sigortacılık piyasalarında uygulanan faiz oranlarındaki üye ülkelerarası farklılıklardan kaynaklandığına işaret ediliyor. Bununla birlikte, 2009’da, likidite sorunu yaşamayan birçok Avrupa bankasında istikrar sürecinin başladığı belirtiliyor.

Raporda Baltık ülkelerinde, bankacılık sektöründe, İsveç bankalarının yoğunluğu ve bütünleşmiş bir piyasada krizin yol açtığı sorunlar da ortaya konuluyor. İsveç bankaları Swedbank ve SEB, Estonya bankacılık piyasasının %67’sini, Litvanya piyasasının %51’ini ve Letonya piyasasının da %40’ını elinde bulunduruyor. Söz konusu bankaların büyüme dönemlerinde yatırımlarından büyük karlar elde ettikleri, kriz dönemindeyse 3 milyar Avro dolayında kayba uğradıkları belirtiliyor. Baltık ülkelerinde krizden gayrimenkul sektörünün de nasibini aldığına ve yabancı para cinsinden borçlananların gayrimenkul fiyatlarındaki değişimden olumsuz etkilendiklerine işaret ediliyor. Söz konusu gelişmeler ışığında, finansal piyasaların bütünleşmesinin bir yandan riskleri azaltırken diğer yandan da yayılmasını kolaylaştırdığı ortaya konuluyor.

Rapora göre, AB’de global finansal krizden ders alınarak, finansal sistemin belli başlı riskleri yönetebilmesi için birtakım çalışmalar yapılıyor. Bu amaçla 2008 ve 2009 yıllarında Birlik ve uluslararası düzeyde mevzuat düzenlemelerine ilişkin pek çok çalışma yapıldı ve bu çalışmaların bir kısmı tamamlandı. Söz konusu çalışmaların başında şu düzenlemeler geliyor: Bankacılık, sigortacılık ve menkul kıymetler alanlarında Avrupa Sistemik Riskler Komitesi ve AB düzeyinde üç denetleyici kurumun kurulmasıyla finansal denetim sisteminin reformu; Kredi derecelendirme kuruluşları, hedge fonlar ve girişim sermayesi operatörlerinin faaliyetlerinin düzenlenmesi; bankalara daha sıkı sermaye yeterliliği kuralları getirilmesi.  Komisyon raporunda ayrıca AB dışı off shore finans merkezlerinin cazibesinden de bahsediliyor. 2007 sonunda bu merkezlerin, 600 milyar Avro ile Japonya, İsviçre ve Çin’in de önünde, ABD’den sonra ikinci büyük yatırım merkezi olduğu belirtiliyor.

Söz konusu rapora aşağıdaki linkten ulaşılabilir:  

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/cross-sector/fin-integration/efir_report_2009_en.pdf