İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 OCAK 2010

AB IRAK İLE STRATEJİK ENERJİ İŞBİRLİĞİ İÇİN MUTABAKAT ZAPTI İMZALADI

18 Ocak 2010 tarihinde Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak ile AB arasında enerji alanındaki ilişkilerin hızlandırılması için gerekli siyasi çerçeveyi oluşturan  “Stratejik Enerji İşbirliği”ne ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptı, taraflar arasındaki işbirliğinin önceliklerini belirlerken, Irak’ın Güney Koridoru’na doğalgaz sağlaması olasılığını ve ülkenin dünyanın en büyük üçüncü petrol rezervine sahip olduğu gerçeğini de dikkate alıyor.

Nitekim Avrupa Komisyonu tarafından yapılan basın açıklamasında Irak’ın Orta Doğu, Akdeniz Bölgesi ve AB arasında bir enerji köprüsü olabileceği açıklandı.

Mutabakat zaptında öne çıkan konular, Irak halkı için bir enerji politikasının geliştirilmesi, Irak ile AB arasında enerji arzı güvenliği, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği önlemleri. Son yıllarda Avrupa Birliği’nin enerji ithalatını çeşitlendirmek amacıyla Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle işbirliğini geliştirmeye çalıştığı biliniyor. Bu kapsamda Irak ile imzalanan mutabakat zaptı Birliğin Güney Koridor doğalgaz boru hattı açısından büyük önem taşıyor.

Mutabakat zaptında yer alan işbirliği alanlarını şu şekilde sıralamak mümkün:

  • Irak’ın kapsamlı ve entegre bir enerji politikası geliştirmesine katkıda bulunulması,
  • 2010–2015 dönemini kapsayan AB-Irak işbirliği için bir enerji faaliyet programı hazırlanması,
  • Güncellenmiş bir Irak doğalgaz geliştirme programı,
  • Irak’ın hidrokarbon geçişi ve arz ağının değerlendirilmesi,
  • Boru hatlarının güvenliğinin ve güvenilirliğinin iyileştirilmesi,
  • Irak’tan AB’ye doğalgaz kaynaklarının ve arz yollarının belirlenmesi,
  • Gerekli yasal, düzenleyici ve kurumsal çerçeve dâhil Irak’taki enerji politikasının sürdürülebilirliğinin güvence altına alınması,
  • Irak’ta yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi için bir faaliyet planının hazırlanması