İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 OCAK 2010

GDO YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar (GDO’lar) ve bu ürünlerin işlenmesi, ihracatı,  ithalatıyla kontrol ve denetimine ilişkin yeni yönetmelik 20 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre daha önce düzenlenen yönetmeliğin geçici maddesi yürürlükten kaldırıldı ve yeni bir geçici madde yürürlüğe girdi.

GDO’lara ilişkin yönetmelikteki yeni geçici maddeye göre 20 Ocak 2010 tarihinden önce kontrol belgesi almış bu kapsamdaki ürünlerin ithalatı -ürünlerin Avrupa Birliği kriterlerine uygun olması koşuluyla- 1 Mart 2010'a kadar, yönetmeliğin 5’inci, 6’ncı, 9’uncu ve 11’inci maddelerinden muaf tutuluyor.

Söz konusu ithalat 1 Mart 2010'a kadar, GDO'lu ürünlerin bebek mamalarında, bebek ve çocuk ek besinlerinde kullanılması ile insan ve hayvan tedavisinde kullanılan antibiyotiklere karşı direnç genleri içeren GDO ve ürünlerinin ithalatını ve piyasaya sunulmasını yasaklayan hükümden muaf tutuluyor.

GDO’lara ilişkin AB ve Türkiye mevzuatı konusunda daha detaylı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşılabilir. http://www.ikv.org.tr/images/upload/data/files/gdomakaleisodergi011209v3(3).pdf