İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 OCAK 2010

TARIM KONSEYİ 18 – 19 OCAK’TA TOPLANDI

Tarım ve Balıkçılık konularında yeterli tarafsızlığa sahip olmadığı eleştirilerine maruz kalan İspanya, Dönem Başkanlığı’ndaki ilk Tarım Konseyi toplantısını 18 – 19 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdi. Toplantı sonucunda gıda ve tarım sektörlerinin Avrupa için stratejik sektörler olduğu ve daha sağlam bir Ortak Tarım Politikası (OTP) yapısının kurulması gerektiği vurgulandı. Aynı zamanda gıda zincirinin verimliliği ve rekabetçi yapıya kavuşturulması için çalışmalar yapılması gerektiği de belirtildi. Bu çerçevede AB Tarım Bakanları gıda zincirinin daha iyi kontrol edilmesi ve daha ileri denetim mekanizmalarının kurulması konusunda görüş birliğine vardı.

İspanya Çevre, Köy İşleri ve Denizcilik Bakanı Elena Espinosa Konsey’de yer alan birçok delegasyonun verimliliğin ve rekabetçiliğin artırılması için gıda zinciri süreçleri içerisinde üretilen katma değerin daha eşit bir biçimde dağıtılması ve ödemelerin zincir süreçleri arasında daha adil bir şekilde paylaştırılmasının önemini vurguladığını belirtti. İspanya’nın tarım ve kırsal kalkınma alanlarındaki öncelikleri arasında kadının kırsal yaşamda daha fazla rol alması ve Avrupa kırsal bölgelerindeki nüfusun yaşlanmasının önüne geçilmesi de bulunmakta. Bu öncelikler için kadınlar için kırsal alanlarda daha fazla iş imkânı yaratılması amaçlanmakta. İspanya’nın tarım konusunda Bakan Espinosa tarafından açıklanan diğer öncelikleri ise, süt piyasasındaki gelişmelerin izlenmesi, OTP süreçlerinin sadeleştirilmesi ve Doha Turu kapsamında Dünya Ticaret Örgütü müzakerelerinde tarım ürünleri ticaretinin serbestleşmesi konularının izlenmesi olarak sıralandı.

Konsey, önümüzdeki aylarda İspanya Dönem Başkanlığı süresince, hayvan sağlığı kriterleri ve Ortak Balıkçılık Politikası reformu konularında da ilerleme sağlamayı amaçlıyor.
22 Şubat’ta yapılacak bir sonraki Konsey toplantısında TSE gibi hayvan hastalıklarının engellenmesi ve deney hayvanlarının koşullarının iyileştirilmesi konularında ilk görüşlerin ortaya konması bekleniyor. Ortak Balıkçılık Politikası (OBP) konusunda yapılacak reform için de Avrupa Komisyonu’nun 2010 sonu veya 2011 başında kesin bir pozisyon belirlemesi bekleniyor. Bu pozisyonun oluşturulması amacıyla İspanya Dönem Başkanlığı’nda tarım bakanları üç ayrı toplantıda OBP reformu üzerine toplantı yapacak ve toplantılarda İspanya’nın sosyal, ekonomik, çevresel ve ekosistem faktörlerini kapsayan ve tüm denizcilik politikalarını birleştirme amacını içeren yaklaşımını tartışacaklar.