İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 OCAK 2010

AB SERA GAZI AZALTIM HEDEFİNİ ARTIRMIYOR

20 Ocak’ta Brüksel’de yapılan COREPER toplantısında, Avrupa Birliği’nin sera gazı kesintisi hedefinin yüzde 20’de tutulması kararlaştırıldı. Hatırlanacağı gibi AB’nin mevcut iklim değişikliği paketi Birliğin 2020 yılına kadar emisyon oranlarını 1990 referans yılına göre yüzde 20 oranında azaltmasını öngörüyor. Ancak, bu konuda müktesebat hazırlanırken, diğer uluslararası aktörlerin de benzer hedefler benimsemeleri halinde, AB’nin kendi hedefini yüzde 30’a yükselteceği belirtilmişti. AB bu şekilde iklim değişikliği ile mücadele konusunda uluslararası liderlik rolünü kaptırmamayı hedefliyordu.

Buna rağmen, 7 – 18 Aralık 2009 tarihlerinde Kopenhag’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nden bağlayıcı bir anlaşma metni çıkmaması üzerine, AB emisyon kesintisi konusundaki nihai kararını ertelemişti. “Kopenhag Mutabakatı” olarak adlandırılan metin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne (UNFCCC) taraf olan ülkelerin 31 Ocak 2010 tarihine kadar kesinti hedeflerini bildirmelerini öngörüyor. Bu çerçevede, AB yüzde 20’lik kesinti hedefini öngörülen tarihe kadar teyit etmeyi kararlaştırdı. Öte yandan, diğer uluslararası aktörlerin de benzer hedefler benimsemeleri halinde AB hedefinin yüzde 30’a yükseltilebileceği şartı bir dipnot olarak bildiride korunacak.