İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 OCAK 2010

EUROSTAT YOKSULLUĞA İLİŞKİN YENİ RAPORUNU YAYIMLADI

AB'nin resmi istatistik kuruluşu Eurostat, 18 Ocak 2010 tarihinde Avrupa Komisyonu ve AB Dönem Başkanı İspanya tarafından 21 Ocak 2010 tarihinde Madrid'de düzenlenecek "Avrupa Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma ile Mücadele Yılı" açılış konferansı etkinliğinde sunulmak üzere, AB çapında yoksulluğa ilişkin bir rapor yayımladı. 2008 yılında AB-27'de AB vatandaşlarının yüzde 17'sinin gelirlerinin, sosyal yardımlar da eklendikten sonra, yoksulluk sınırının altında olduğunu ortaya koyan raporda,  2005 yılından bu yana AB'de yoksulluk sınırında yaşayan vatandaşların oranının yüzde 16 ve yüzde 17 arasında sabit kaldığının altı çiziliyor. Raporda, yoksulluk sınırında yaşayan AB vatandaşlarının oranısabit kalsa bile,ABÜye Devletlerinde durumun farklılık gösterdiği vurgulanıyor. 2008 yılında yoksulluk sınırında yaşayan kişilerin nüfusa oranı bakımından en yüksek değerlerin Letonya (yüzde 26), Romanya (yüzde 23), Bulgaristan (yüzde 21), Yunanistan (yüzde 20), İspanya (yüzde 20) ve Litvanya'da (yüzde 20) görüldüğü kaydediliyor. Yoksulluk sınırında yaşayan kişilerin en az olduğu ülkeler ise Çek Cumhuriyeti (yüzde 9), Hollanda (yüzde 11), Slovakya (yüzde 11), Danimarka (yüzde 12), Macaristan (yüzde 12), Avusturya (yüzde 12), İsveç (yüzde 12) ve Slovenya (yüzde 12). Çocuk yoksulluğunda (17 yaş ve altı)  AB-27'de ortalama oran yüzde 20. Yaşlılarda (65 yaş ve üstü) ise oran yüzde 19. Söz konusu oranlar, AB çapında, genel yoksulluk kadar, çocuk ve yaşlıların da yoksulluk riski ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor.