İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 OCAK 2010

AB İSTATİSTİK HATALARI NEDENİYLE YUNANİSTAN’I SERT BİR DİLLE UYARDI

16 Avro alanı ülkesinden biri olan Yunanistan, kamu açığı nedeniyle içine düştüğü ekonomik krizle mücadele ediyor. İKV’nin 1–8 Ocak 2010 tarihli bülteninde belirtildiği gibi Yunanistan’ın bütçe açığı şu anda GSYİH’nın yüzde 12,7’si kadar. Dünyanın önde gelen kredi derecelendirme kuruluşları sırayla Yunanistan’ın notunu düşürüyor. Yunanistan hükümeti, bu krizden çıkmak için hazırladığı İstikrar ve Büyüme Programı’nı 15 Ocak 2010 tarihinde AB Konseyi’ne sundu.

Yunanistan’ın durumunu tartışmak için toplanan AB Maliye Bakanları, 30 yıldır AB üyesi olan Yunanistan’ın AB’ye, bugüne kadar, ekonomik durumuna ilişkin yanlış ve oynanmış istatistikî bilgiler göndermiş olmasını sert bir dille eleştirdi.

AB Maliye Bakanları Avrupa Komisyonu’nu, istatistiklerine güvenin yeniden tesisi için Yunanistan’a yardımcı olmakla görevlendirdi. Bunun üzerine, Komisyon’un ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Joaquin Almunia, ekonomik krizden çıkmak ve istatistik sorununu düzeltmek için Yunanistan’a 14 maddelik bir paket sunacaklarını açıkladı. Almunia aynı zamanda, AB İstatistik Kurumu olan Eurostat’ın üye ülkelerin istatistik kurumlarını denetlemekle görevlendirilmesi gerektiğini belirtti. Böyle bir öneri 2005 yılında da yapılmış, ancak üye devletlerin kabul etmemesi üzerine hayata geçirilememişti.

Eurogroup Başkanı Jean-Claude Juncker konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sadece Yunanistan’ın toparlanması için değil aynı zamanda Avro alanının da güvenilirliğinin ve başarısının devamı için Yunanistan’ın çabalarının AB tarafından desteklenmesi gerektiğini ifade etti.