İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 OCAK 2010

NİKİFOROS DİAMANDOUROS İKİNCİ KEZ OMBUDSMAN SEÇİLDİ

Nikiforos Diamandouros Avrupa Parlamentosu tarafından ikinci kez ombudsman seçildi. 1 Nisan 2003’ten bu yana ombudsmanlık görevini sürdüren Diamandouros seçimde 684 oyun 380’ ini alırken, onu 289 oyla Pierrre- Yves Monette izledi. İtalyan aday Vittorio Bottoli ise ancak 19 oy alabildi. Avrupa Birliği vatandaşlarının Lizbon Antlaşması ile elde edilen haklardan ve temel haklar sözleşmesinden yararlanmaları konusuna ağırlık verilmesi ve vatandaşlara kültür hizmeti sağlanması Ombudsman’ın önümüzdeki beş yıllık süre zarfındaki öncelikleri arasında yer alıyor.

Ombudsman, görevi, AB ülkelerinde ikamet eden kişilerin, kuruluşların ve şirketlerin haklarını herhangi bir kötü yönetim uygulaması karşısında korumak olan denetleme kurumu ve şikâyet merciidir. AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Bakanlar Konseyi, Avrupa Çevre Kurumu, Avrupa Çalışma Güvenliği ve Sağlık Kurumu Ombudsman’ın üzerinde inceleme yapabileceği kurumlarken AB Adalet Divanı ve Asliye Mahkemesi Ombudsman’ın yetkileri dışındadır. Merkezi Strazburg’da Avrupa Parlamentosu binasında bulunan Ombudsman, AP tarafından 5 yıl için seçilir.