İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 ŞUBAT 2010

SİVİL TOPLUMLA DİYALOG TOPLANTILARININ ÜÇÜNCÜSÜ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

13 Şubat 2010 tarihinde, Avrupa Birliği Genel Sekreteri (ABGS)  tarafından İstanbul’da düzenlenen ve Sivil Toplumla Diyalog Toplantıları çerçevesinde üçüncüsü gerçekleştirilen  “Yeni AB Stratejisi ve Üyelik Müzakere Sürecimiz” başlıklı toplantıya, 600'e yakın sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Genel Sekreteri (ABGS) Büyükelçi Volkan Bozkır, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Marc Pierini,  AB Dönem Başkanı İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Joan Clos tarafından yapılan açış konuşmalarının ardından yaklaşık 52 farklı sivil toplum temsilcisi kısa birer konuşma gerçekleştirdiler. TOBB ve İKV’nin de geniş bir heyetle temsil edildiği toplantıda, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, müzakere sürecine dört platformda bütüncül bir yaklaşım getirmek amacıyla hazırlanan “Avrupa Birliği Stratejisi”ni sivil toplum kuruluşlarıyla paylaştı.

AB Stratejisi’nin başlıca unsurları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Müzakerelere açılması muhtemel fasıllarla ilgili çalışmaların hızlandırılması ve mevcut tıkanıklıkların aşılmaya çalışılması;

Kıbrıs sorunu ya da üye ülkelerin engellemeleri nedeniyle askıya alınan fasıllarda Türkiye’nin kendi öncelikleri ve takvimi doğrultusunda, AB Müktesebatına Uyum Programı hedeflerinin canlandırılması;

Siyasi reformların daha etkin bir şekilde sürdürülmesi ve uygulamanın takip edilmesi;

Türkiye’yi Avrupa’ya ve Avrupa’yı da Türkiye’ye anlatmayı hedefleyen kapsamlı, tek ve esnek bir İletişim Stratejisi’nin hazırlanması. 

Söz konusu stratejinin dördüncü ve son ayağını oluşturan İletişim Stratejisi, AB’ye Yönelik İletişim Stratejisi (ABYİS) ile Türkiye’ye Yönelik İletişim Stratejisi (TÜYİS) bileşenlerini kapsıyor. Bu doğrultuda, kapsamlı, esnek, dinamik, etkin ve kurumsal yapıyla desteklenen, gerekli mali kaynaklara sahip ve tüm aktörlerin katılımına açık bir İletişim Stratejisi oluşturulması ve uygulanması hedefleniyor.

Söz konusu İletişim Stratejisi ile Türkiye’nin AB üyeliğine verilen kamuoyu desteğinin artırılması ve toplumun tüm kesimlerinin sürece dâhil edilmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede, Türkiye’nin çeşitli illerinde üniversite, baro, oda ve sivil toplum kuruluşlarının katılacağı toplantılar düzenlenerek, AB sürecinin çeşitli boyutlarıyla tartışılması planlanıyor. Stratejinin dış ayağında ise AB’de Türkiye’nin üyeliğine kuşkuyla yaklaşan kesimleri hedefleyen bir iletişim çalışması öngörülüyor. Bu çerçevede, başta Fransa, Almanya, Hollanda, Danimarka ve Avusturya olmak üzere belli başlı üye ülkelere yönelik farklılaştırılmış ülke stratejilerinin hazırlanacağı ifade ediliyor.