İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 ŞUBAT 2010

GÜNEY KORE İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI TARTIŞILIYOR

İki buçuk yıllık zorlu bir müzakere süreci sonunda 15 Ekim 2009 tarihinde Avrupa Birliği ve Güney Kore arasında parafe edilen Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA), bu Nisan ayında imzalanması ve 2010 yılının sonunda yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Avrupa Birliği’nin bugüne kadar üçüncü bir ülke ile imzaladığı en iddialı ticaret anlaşması konumundaki STA’nın sanayi ürünlerine ilişkin tüm tarifeleri yedi yıl içinde kaldırması öngörülüyor. Öte yandan, AB – Güney Kore STA’sı, Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girişinden sonraki ilk uluslararası ticaret anlaşması olacak. Bu bağlamda, Ticaretten sorumlu Komisyon Üyesi Karel de Gucht’ün de yeni görevindeki önceliklerinden biri Güney Kore ile Serbest Ticaret Anlaşması’nın sonuçlandırılması oldu.

Avrupa Birliği içinde hizmetler, kimya, ilaç ve tarım ürünleri sanayicileri bu anlaşmaya sıcak yaklaşırken; otomotiv sektörü anlaşmayı büyük ölçüde olumsuz olarak değerlendiriyor. Birçok AP üyesi de ithalat vergilerinin serbestleştirilmesinin AB otomobil, elektronik ve tekstil sanayilerine olası olumsuz etkilerine yönelik endişelerini her fırsatta dile getiriyor. Bazı AP üyeleri ise anlaşmada yer alan koruma tedbirlerinin yeterince açık belirtilmediğini savunarak Avrupa Komisyonu’ndan bu konuda gerekli önlemleri almasını talep ediyor. Komisyon Üyesi De Gucht, bu endişeler karşısında, piyasaların yakından takip edileceğini ve herhangi bir tehdit karşısında koruma tedbirlerine başvurulacağını ifade etti. STA’nın Nisan ayına kadar onaylanabilmesi için, Avrupa Parlamentosu’nun da desteği gerekiyor.