İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 ŞUBAT 2010

AVRUPA KOMİSYONUNUN ONAYLADIĞI GÜNCEL DEVLET YARDIMLARI

Komisyon, ABN AMRO (ABN) ile Fortis Bank Nederland’a (FBN) 6.9 milyar avro tutarında devlet yardımını acil kurtarma yardımı olarak 31/07/2010 tarihine kadar geçerli olmak üzere onayladı. Fortis’in kurtarılması kapsamında Hollanda devletinin 3 Ekim 2008 tarihinde FBN’yi satın alması, Hollanda devletine, Fortis tarafından 2007 yılında alınan ABN’nin Hollanda’daki varlıklarını da kontrol etme yetkisi vermişti. Ancak bu varlıklar henüz ABN’den ayrılmadı. Söz konusu yardımın ABN ile FBN’nin ayrılması işlemlerinde ve ABN’yi satın alan konsorsiyumun diğer üyelerine karşı olan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ortaya çıkacak maliyetlerin karşılanmasında kullanılacağı bildirildi.

Komisyon Dexia’ya yeniden yapılandırılması için verilecek devlet yardımını onayladı. Kabul edilen plan kapsamında: (1) Dexia 2008-2014 yılları arasında varlıklarını %35 oranında azaltarak, 650 milyar avro’dan 430 milyar avro’ya düşürecek (2) Dexia farklı fon faaliyetlerini sadece Fransa, Belçika ve Lüksemburg’daki değil diğer ülkelerdeki yerel kurumlara da satacak; 31 Ekim 2012 tarihine kadar Dexia Crediop’da (İtalya) sahip olduğu %70 oranındaki hisseyi ve Dexia Banka Slovensko’daki %85.5 oranındaki hissesi ile Dexia Sabadell’deki %60 oranındaki hissesini elinden çıkaracak. Dexia ayrıca Türkiye’deki sigortacılık faaliyetlerine de son verecek (3) Dexia 2011 yılının bitiminden önce hiçbir finansal kurum satın alamayacak ve (4) Dexia 2011 yılı sonuna kadar maliyetlerini %15 oranında azaltacak.

Komisyon, Saab Automobile AB’nin (Saab) Avrupa Yatırım Bankasından (EIB) kredi alabilmesi için İsveç hükümetinin vereceği garanti şeklindeki yardıma onay verdi. Soz konusu EIB kredisi, Saab’ın General Motors tarafından Hollandalı otomobil üreticisi Spyker Cars N.V.’ye satılması sonrasında yapacağı iş planlarının finansmanında kullanılacak.

Komisyon Almanya’nın Saksonya eyaletinin kırsal kesimlerinde genişbanta erişimi arttıracak mali tedbirlere onay verdi. Yardım programı çerçevesinde Saksonya eyaleti belediyeleri sahip oldukları hatları genişbant operatörlerinin kullanımına açacak, böylece operatörlerin normal şartlarda karlı olmayacak bir yatırıma bu şekilde girmeleri sağlanacak. Yardım kapsamında proje başına 500.000 avro verilmesi öngörülüyor.