İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20 TEMMUZ-1 AĞUSTOS 2013

G20 MALİYE BAKANLARI VE MERKEZ BANKALARI BAŞKANLARI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Toplantı aynı zamanda, 5–6 Eylül tarihlerinde St. Petersburg’da düzenlenecek G20 zirvesinde dünyanın önde gelen ekonomilerinin bir araya gelerek bütçe ve ekonomi politikalarına ilişkin eylem planlarının görüşülerek ön hazırlık yapılması niteliğini taşıyordu.

Toplantıda, Maliye bakanları global ekonomik durumu ve ekonominin taşıdığı riskleri ele alırken St. Petersburg Eylem Planı’nın üretim ve iş gücüne katılımı arttıracak yapısal reformlar içermesi gerektiğini belirttiler. Toplantıya ev sahipliği yapan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov G20’den sonra büyümenin yeniden yapılandırılması ve ekonominin yükselişe geçmesiyle birlikte bütçe sıkılaştırmalarının üstesinden gelinebileceğini ifade etti. Üye ülkelerin makul stratejiler üretebilmesi için G20’nin kamu borçlarını ve ekonomik iklimi hesaba katan orta vadeli bütçe eylem planları oluşturacağı dile getirildi. Zirveden çıkan ortak açıklamada, oluşturulacak eylem planının içinde iş gücünü ve üretimi arttıracak kapsamlı yapısal reformların yer alması gerektiği belirtildi. Büyümenin ve istihdamın artırılmasının önceliklerinin başında geldiğini belirten maliye bankaları güçlü büyüme ve yüksek istihdam trendine girilmesi için gerekli eylemleri gerçekleştirmede kararlı olduklarını ifade ettiler.  

Toplantıda ele alınan bir diğer konu olan vergi erozyonunun çözümü için, G20 bakanları ve merkez bankası başkanları OECD’nin 15 maddelik eylem planının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladılar. Bakanlar ve merkez bankası başkanları bütçenin sürdürülebilirliği, büyüme için teşvikler ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini finanse edebilmeleri için tüm vergi mükelleflerinin adil vergi yükümlülüklerini yerine getirmelerinin birinci öncelik olduğunu ifade ettiler. Bu bağlamda, Avrupa Birliği’nin Gümrük ve Vergilendirmeden Sorumlu Komisyon Üyesi Algirdas Šemeta vergi kaçırma, vergi erozyonu, uluslar arası şirketler arasındaki karların hareketliliği, vergilerin şeffaflığı ve bilginin otomatik değişimi konularının öncelikle önem taşıdığının altını çizdi.

Mali konulara ilişkin olarak G20,  AB ve ABD arasında türev ürünlere ilişkin yol haritasında ortak bir çerçeve oluşturulması konusunda ortak görüş içinde olunduğu belirtirken, üye ülkelere sermaye yeterliliğine ilişkin Basel III kurallarının en kısa zamanda iç mevzuata aktarılması gerektiği çağrısında bulunuldu.

23 Temmuz 2013 tarihinde Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barosso ve AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy’un 28 AB üyesi ülkeye gönderdikleri ortak mektupta St. Petersburg’da düzenlenecek G20 zirvesinin anahtar konularından olan küresel güvenin tesisi ve küresel çapta, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme gerçekleştirilmesi konularına vurgu yaptılar. St. Petersburg’da gerçekleştirilecek zirvede AB’nin dört ana başlığının ele alınacağı ifade edildi. Söz konusu başlıklar arasında üyüme ve istihdamın G20 ajandasının ilk sırasında olması gerektiği belirtilirken diğer başlıklar, finansal düzenleyici reformların tamamlanması;  vergiden kaçma ve vergi kaçırma konuları üzerindeki çalışmaların devam ettirilmesi; uluslar arası finansal mimarinin reformlarının tamamlanması ve genişleme; yolsuzlukla mücadele ve enerji üzerine çalışmaların sürdürülmesi olarak açıklandı.