İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20 TEMMUZ-1 AĞUSTOS 2013

AB ile Kolombiya arasındaki serbest ticaret anlaşması yürürlüğe giriyor

26 Haziran 2012 tarihinde AB, Peru ve Kolombiya ile çok taraflı serbest ticaret anlaşması imzalamıştı.  AB ve Peru arasındaki ticari anlaşma, geçici olarak 1 Mart 2013 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanırken, AB’nin Kolombiya ile imzaladığı anlaşma 1 Ağustos 2013 tarihinde yürürlüğe giriyor. Söz konusu anlaşmanın geçiş sürecinin sonunda, sanayi ve balıkçılık ürünlerine uygulanan tüm gümrük vergilerinin ortadan kaldırılması öngörülürken, tarım ürünlerinin pazara erişiminin kolaylaştırılması bekleniyor. Bu yeni ticaret rejimi ile, daha şeffaf, öngörülebilir ve uygulanabilir bir iş ortamı yaratılması hedefleniyor. Kolombiya ile yapılan anlaşmanın; insan hakları, hukuk devleti prensipleri ve işçi hakları ve çevre ile ilgili uluslararası konvansiyonların daha iyi uygulanması gibi maddeleri içermesinin yanı sıra, sivil toplum örgütlerinin bu süreci denetlemesinin de önü açılacak.

AB ile Kolombiya arasındaki ticaretin özellikle son yıllarda büyük artış göstererek ticaret hacminin 14 milyar avroya yükseldiği kaydedilmekte. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle, hem Avrupalı hem de Kolombiyalı ihracatçıların yılda yaklaşık 500 milyon avro değerinde kazanç elde etmeleri bekleniyor. Ayrıca 2012 tarihinde imzalanan Ortaklık Anlaşması kapsamında üç Orta Amerika ülkesi olan Honduras, Nicaragua ve Panama ile de serbest ticaret anlaşmasının aynı tarihte, 1 Ağustos 2013, tarihinde başlayacağı açıklandı. Anlaşma ile, iki tarafa ilişkin ekonomik entegrasyon kapsamında, istikrarlı iş ve yatırım imkanlarının artması ve toplamda üç ülkenin ekonomisinin yaklaşık 2,5 milyar avroluk büyüme kaydetmesi bekleniyor.

AB’nin üçüncü ülkelerle olan serbest ticaret ve yatırım anlaşmalarının tümüne http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-734_en.htm internet adresinden ulaşılabilir.