İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20 TEMMUZ-1 AĞUSTOS 2013

Bahar 2013 Eurobarometer yayımlandı

AB’nin Resmi İstatistik Kurumu Eurostat tarafından yayımlanan “Bahar 2013 Eurobarometer” anketine göre, her 10 AB vatandaşından 6’sı kendisini “Avrupalı” olarak hissedip, hakları ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak isterken; Avrupalıların sadece yüzde 46’sı AB vatandaşlığından kaynaklanan haklarının bilincinde. Aynı araştırmaya göre AB vatandaşları, ülkelerinin AB üyesi olmasından doğan haklarını, üyeliğin kendileri için en büyük ve olumlu katkısı olarak görmekte. Her 10 AB vatandaşından 6’sı, AB çapında kişilerin, malların ve hizmetlerin serbest dolaşımının olumlu olduğu görüşünde.

Ekonomik kriz ile mücadele eden Avrupa’da vatandaşların yüzde 67’lik çoğunluğu, AB’nin geleceğinden umutlu. Araştırmaya göre Avrupalıların yüzde 51’i ortak para birimi Avro’yu savunurken, Avro Alanı ülkesi vatandaşlarının yüzde 67’si ortak para birimi Avro’dan yana. Avro’ya olan olumlu desteğin en fazla olduğu üye ülkeler ise, Avro Alanı’na en son katılan 4 ülke: Estonya, Malta, Slovenya ve Slovakya.  

Bahar 2013 Eurobarometer anketine http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_en.htm internet adresinden ulaşılabilir.