İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20 TEMMUZ-1 AĞUSTOS 2013

AB ve Çin arasında güneş panellerinde anlaşmaya varıldı

Altı hafta süren bir müzakere sürecinin ardından, AB ve Çin arasında güneş panellerine uygulanan anti-damping vergilerine ilişkin anlaşmazlıklara çözüm getirildi. Bilindiği gibi, Eylül 2012’den beri yürütülen anti-damping soruşturması sonucunda, Haziran ayından beri, AB, Çin güneş panellerine geçici olarak vergi uygulamaya başlamıştı. İlk aşamada yüzde 11,8 oranında uygulanan verginin, 6 Ağustos tarihinden itibaren ortalama yüzde 47,6 oranına yükseltilmesi öngörülüyordu. Yapılan görüşmeler sonucunda,  Çin’in damping yapmayı keseceği belli bir asgari fiyat üzerinde yetkililerin anlaştığı açıklandı. Bu anlaşmanın Avrupa Komisyonu tarafından Ağustos başında kabul edilmesi ve yıl sonuna kadar üye devletlerin bu konudaki görüşlerinin alınması bekleniyor. Getirilen çözüm ile, Avrupa güneş paneli pazarının gelişeceği ve damping uygulamalarının Avrupa sanayisine getirdiği zararların ortadan kalkacağı düşünülüyor.