İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20 TEMMUZ-1 AĞUSTOS 2013

Avrupa Komisyonu Birleşik Patent Mahkemesi Tasarısı’nı sundu

Avrupa Komisyonu 29 Temmuz tarihinde, “Brussels I” olarak da bilinen, AB üye ülkeleri mahkemelerinin yargı yetkilerini ve kararlarının karşılıklı tanınmasını düzenleyen Tüzük’te bir değişiklik tasarısı sundu. Değişiklikle AB Birleşik Patent Mahkemesi’nin yargı yetkisinin nasıl işleyeceği ve Birleşik Patent Mahkemesi Anlaşması’na taraf olan ve olmayan üye ülkelerin mahkemeleri arasındaki ilişkiler düzenleniyor. Özel olarak patent ile ilgili davalara bakmakla yetkili olacak Birleşik Patent Mahkemesi’nin kurulmasıyla aynı konuda AB üye ülke mahkemelerinde birden fazla dava açılmasının önlenmesi amaçlanıyor. AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’nun onayının alınmasının ardından tasarı yasalaşabilecek. Hâlihazırda 24 üye ülke Birleşik Patent Anlaşması’nı imzalamış durumda. Komisyon’a göre 2011 yılında ABD’de 224,000, Çin’de 172,000 patent alınmasına karşılık AB’de bu sayı 62,000’de kalmış durumda ve bunun en önemli sebeplerinden birisi de AB iç pazarında patent kayıt ve koruma işlemlerinin maliyetli ve karmaşık olması.