İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20 TEMMUZ-1 AĞUSTOS 2013

AB Konseyi siber tehditlere karşı yeni düzenlemeler getiren yönergeyi kabul etti

AB Konseyi 22 Temmuz 2013 tarihinde, siber suçlarla mücadele etmek ve siber ortamda artan tehditleri önlemek amacıyla yeni kurallar getiren bir yönerge kabul etti. Avrupa Siber Suçlar Merkezi’nin açılması ve AB Siber Güvenlik Stratejisi’nin şekillenmesinin ardından benimsenen yönergenin, siber tehditleri engellemek amacıyla önlemleri artırması ve AB vatandaşlarının siber güvenliğine katkı sağlaması öngörülüyor.

2005 tarihli siber suçları düzenleyen AB Konseyi çerçeve Kararı üzerine inşa edilen söz konusu yönerge, öncelikle bilgi sistemlerine karşı saldırıları etkin şekilde engellemek için büyük ölçekli saldırılara karşı yeni, ağırlaştırıcı ve yüksek cezai yaptırımlar getiriyor. Getirilen düzenlemeleri AB üye devletlerinin iki yıl içinde ulusal mevzuatlarına uyarlama yükümlüğünü getiren yönerge, kolluk güçleri ile yargı arasında işbirliğini geliştirerek üye devletlerin acil durumlarda 7/24 bağlantı kurabildikleri temas noktalarının daha verimli kullanılmasını; siber saldırı verilerinin toplanmasını ve siber suçların rapor edilmesini gerekli kılıyor. Yeni yönergenin siber saldırılara karşı AB’nin savunmasını artırarak AB vatandaşlarının çevrimiçi güvenliğini güçlendireceğini ifade eden Avrupa Komisyonu’nun İçişlerinden sorumlu üyesi Cecilia Malmström, üye devletlerin siber güvenliğin sağlanmasını en önemli öncelikleri arasında görmeleri gerektiğini vurguladı.