İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20 TEMMUZ-1 AĞUSTOS 2013

AB, GÜRCİSTAN VE ERMENİSTAN İLE TİCARET ANLAŞMASI MÜZAKERELERİNİ TAMAMLADI

Söz konusu anlaşma ile Gürcistan kendi iç hukukunu AB müktesebatına uyumlu hâle getirmeye çalışarak bir yandan tarım ve sanayi ürünlerinin ihracat kapasitesini artırmayı öte yandan tüketici güvenliğini sağlamayı hedefliyor. Nitekim müzakerelerin başlatılması için Avrupa Komisyonu’nun talebi üzerine Gürcistan; teknik düzenlemeler, sağlık ve bitki sağlık önlemleri, rekabet kuralları ve fikri mülkiyet haklarının korunması alanında önemli reformları başlattı. Anlaşmanın aynı zamanda mal ve hizmet ticaretine ilişkin hükümleri içermesinin yanı sıra enerji, menşe kuralları, gümrük ve ticaret faaliyetlerini kolaylaştırıcı önlemler, yolsuzlukla mücadele ve ticareti koruma araçları ile ilgili hükümlerini de kapsıyor. Söz konusu anlaşmada, iş amacıyla seyahat edenler için dolaşımı kolaylaştırıcı maddelere de yer veriliyor.

Yapılan bir araştırmaya göre, söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, Gürcistan’ın GSYİH’nın yüzde 4,3; AB’ye yönelik ihracatında yüzde 12, AB’den sağladığı ithalatında ise yüzde 7,5 oranında artış bekleniyor. 

Gürcistan’ın yanı sıra, Avrupa Komisyonu, Ermenistan ile de Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşma müzakerelerini 24 Temmuz 2013 tarihinde tamamladı.  Söz konusu anlaşmanın da, taraflar arasında Kasım ayında düzenlenecek Doğu Ortaklık Zirvesi’nde imzalanması öngörülüyor. Bu anlaşma ile, karşılıklı olarak pazarlara erişimin kolaylaştırılması, Ermenistan’ın ticari ilişkilerinin ve ekonomik kalkınmasının sağlanması amaçlanıyor.

Ermenistan’ın AB ile ticareti 2012 yılında 950 milyon avro değerine ulaşmıştı. Yapılan tahminlere göre, anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte, Ermenistan’ın GSYİH’nın yüzde 2,3; ihracatının yüzde 15,2 ve ithalatının ise yüzde 8,2 artması bekleniyor.