İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 OCAK 2010

AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

26 Ocak 2010 tarihinde Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış başkanlığında ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nin (ABGS) evsahipliğinde AB İletişim Stratejisi Danışma ve Yönlendirme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı,YÖK Başkanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği gibi kamu kurumlarının yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu’ndan (TUSKON) üst düzey temsilciler hazır bulundu. Toplantıda Vakfımız da Danışma ve Yönlendirme Kurulu üyesi olarak yer aldı. Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış, açış konuşmasında, ABGS tarafından, müzakere sürecine dört platformda bütüncül bir yaklaşım getiren yeni bir “Avrupa Birliği Stratejisi” hazırlandığını belirtti.

Söz konusu stratejinin başlıca unsurları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • Müzakerelere açılması muhtemel fasıllarla ilgili çalışmaların hızlandırılması ve mevcut tıkanıklıkların aşılmaya çalışılması;
  • Kıbrıs sorunu ya da üye ülkelerin engellemeleri nedeniyle askıya alınan fasıllarda Türkiye’nin kendi öncelikleri ve takvimi doğrultusunda, AB Müktesebatına Uyum Programı hedeflerinin canlandırılması;
  • Siyasi reformların daha etkin bir şekilde sürdürülmesi ve uygulamanın takip edilmesi;
  • Türkiye’yi Avrupa’ya, Avrupa’yı da Türkiye’ye anlatmayı hedefleyen kapsamlı, tek ve esnek bir İletişim Stratejisi’nin hazırlanması. 

Söz konusu İletişim Stratejisi ile Türkiye’nin AB üyeliğine verilen kamuoyu desteğinin artırılması ve toplumun tüm kesimlerinin sürece dâhil edilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede, 81 ilde vali yardımcılarının AB temas noktası olarak görevlendirilmesi, kaymakamların AB projeleri hakkında yoğun bir şekilde eğitilmesi, Türkiye’nin çeşitli illerinde üniversite, baro, oda, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının katılacağı toplantılar düzenlenerek, AB sürecinin çeşitli boyutlarıyla tartışılması planlanıyor. Stratejinin yurt dışı ayağı çerçevesinde ise AB’de Türkiye’nin üyeliğine kuşkuyla yaklaşan kesimleri hedefleyen bir iletişim çalışması öngörülüyor.

Toplantıda, ayrıca, 2010 yılında ABİS çerçevesinde hayata geçirilmesi öngörülen etkinlik programı da katılımcılar ile paylaşıldı. Toplantıya katılan kurum temsilcileri, İletişim Stratejisi’ne katkıda bulunmak üzere, hâlihazırda yürüttükleri projeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu. İletişim Stratejisi’nin başarıya ulaşması için, söz konusu çalışmaların eşgüdüm içerisinde yürütülmesi kararlaştırıldı. ABİS kurumsal yapılanması bünyesinde hem Danışma ve Yönlendirme Kurulu hem de Katılımcılar Kurulu’nda yer alan İKV de bu sürece etkin bir şekilde katılarak, somut katkı sağlamaya istekli ve hazır olduğunu belirtti.