İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 OCAK 2010

TÜİK, TÜRKİYE’NİN NÜFUSUNA İLİŞKİN YENİ RAKAMLARI AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2009 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını 25 Ocak 2010 tarihinde açıkladı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2009 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Türkiye nüfusu 72.561.312 kişi olarak belirlendi. 2009 yılında Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı binde 14,5 olarak gerçekleşirken, 81 ilden, 67’sinin nüfusu bir önceki yıla göre artış göstermiş, 14 ilin nüfusu ise azalmıştır. ADNKS sonuçlarına göre nüfus artış hızı en düşük olan ilk üç il; Tunceli (binde -40), Ardahan (binde -37) ve Kars (binde -18,1) olarak sıralanırken, nüfus artış hızı en yüksek olan ilk üç il ise sırasıyla; Çankırı (binde 49,4), Bilecik (binde 45) ve Isparta  (binde 32,2) olmuştur.

TÜİK tarafından yayımlanan ADNKS sonuçlarında öne çıkan diğer noktalar ise şöyle:

  • Nüfusun % 50,3’ünü (36.462.470 kişi) erkekler, % 49,7’sini (36.098.842 kişi) ise kadınlar oluşturmaktadır.
  • Toplam nüfusun  % 75,5’i  (54.807.219 kişi) il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken, % 24,5’i (17.754.093 kişi) belde ve köylerde ikamet etmektedir.
  • İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il % 99 ile İstanbul, en düşük olduğu il ise % 31,9 ile Ardahan’dır.
  • Toplam nüfusun % 17,8’i (12.915.158 kişi) İstanbul’da ikamet  ederken, İstanbul'u sırasıyla  % 6,4 ile (4.650.802 kişi) Ankara, % 5,3 ile (3.868.308 kişi) İzmir, % 3,5 ile (2.550.645 kişi) Bursa ve % 2,8 ile de (2.062.226 kişi) Adana takip etmektedir. Türkiye'de en az nüfusa sahip olan il Bayburt'tur.
  • Türkiye'de ortanca yaş 28,8 olurken, ortanca yaş erkeklerde 28,2, kadınlarda 29,3’tür. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin ortanca yaşı 28,7; belde ve köylerde ikamet edenlerin ortanca yaşı ise 29,1’dir.
  • 15–64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun % 67’sini oluşturmaktadır. Türkiye nüfusunun % 26’sı 0–14 yaş grubunda, % 7’si ise 65 ve daha yukarı yaş grubundadır.
  • Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı” Türkiye genelinde 94 kişidir. Bu sayı illerde 11 ile 2.486 kişi arasında değişmektedir. İstanbul 2.486 kişi ile nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu il olurken, İstanbul'u sırasıyla; 421 kişi ile Kocaeli, 322 kişi ile İzmir, 249 kişi ile Hatay ve 245 kişi ile Bursa illeri izlemektedir. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu il ise 11 kişi ile Tunceli’dir. Yüzölçümü büyüklüğüne göre ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 51, yüzölçümü en küçük olan Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 239’dur.

TÜİK tarafından yayımlanan söz konusu ADNKS sonuçlarına http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=6178 adresinden ulaşılabilir.