İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 ŞUBAT 2010

İTO VE AB BİLGİ MERKEZİ “TEMİZ ÜRETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM” SEMİNERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İTO bünyesindeki İstanbul AB Bilgi Merkezi 19 Şubat 2010 tarihinde İstanbul’da “Temiz Üretim ve Sürdürülebilir Tüketim” başlıklı bir seminer gerçekleştirildi. ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Göksel Demirer, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’ndan (TTGV) Ferda Ulutaş, Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü’nden Yrd. Doç. Dr. Rana İzci ve İngiltere-Türkiye Çevre Derneği’nden (UTES) Kumru Adanalı seminerin konuşmacıları arasında yer aldı.

Seminer kapsamında “Temiz ve Sürdürülebilir Üretim: Kavramsal Çerçeve ve Uygulama Örnekleri”, “Türkiye’deki Mevcut Durumun ve Çalışmaların Değerlendirilmesi”, “AB’de Sürdürülebilirlik Arayışlarına Bir Örnek: Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim” ve “Uluslararası Finans İmkânları” başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.