İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 ŞUBAT 2010

PEOPLE TO PEOPLE 2010 (İNSANDAN İNSANA 2010) PROGRAMI DUYURUSU YAYIMLANDI

Avrupa Birliği’ne tam üyelik müzakereleri çerçevesinde Türkiye’ye ve diğer aday ülkelere yönelik P2P Programı oluşturuldu. Bu program sivil toplum kuruluşlarına bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde destek verebilmeyi hedefliyor. Böylece, sivil toplum kuruluşları, ilgili şemsiye sivil toplum kuruluşları ile iletişime geçerek AB kurumları, AB politikaları, programları, girişim ve uygulamalarına yönelik bilgi edinebilecekler.

Türkiye, Hırvatistan gibi aday ülkelere ve potansiyel aday ülkelere yönelik hazırlanan programın finansmanı ise AB ve genişlemeden sorumlu Genel Müdürlük tarafından sağlanıyor. Hükümet dışı kuruluşların, sendikaların ve işveren örgütlerinin, meslek örgütlerinin, yardım kuruluşlarının, kiliselerin ve dini cemaatlerin P2P programına katılmaları amaçlanıyor.

Program birden fazla ülkeye yönelik çalışma ziyaretleri ile bir ülkeye yönelik etkinlikler olmak üzere iki tür faaliyeti kapsıyor. Birden fazla ülkeye yönelik olan çalışma ziyaretleri Brüksel’de gerçekleştiriliyor ve bu faaliyetlere katılımcı ülkelerde benzer mesleki deneyimlere sahip olan katılımcılar davet ediliyor. Bir ülkeye yönelik etkinlikler ise tek bir ülkenin faydalanmasına yönelik etkinlikler olmakla birlikte bu programlar sadece o ülkeden gelen katılımcılar ile Brüksel’de ya da yararlanıcı ülkede düzenleniyor.

Adayların programa katılabilmeleri için bir sivil toplum kuruluşu üyesi olmaları ve birden fazla ülkeye yönelik çalışma ziyaretlerinde yeterli düzeyde İngilizce şartı aranıyor. Başvuru için ise özgeçmiş ve başvuru mektubu gerekiyor. Başvuru mektubunun, kişinin katılmak istediği etkinliğin adını, sivil toplum kuruluşundaki faaliyetlerinin ve bu faaliyetlerin etkinliğin konusuyla ilgili olduğuna dair açıklamayı, etkinliğe katılmaktaki hedeflerinin ve kişisel iletişim bilgilerini içermesi gerekiyor. Katılımcı sayısı sınırlı olacağından, adaylar bu kriterlere göre belirlenecek.

P2P Programı 2010

 

Etkinlik Adı

Etkinlik Türü (dili)

Yer

Tarih

Son başvuru tarihi

 

Topluma dayalı sosyal hizmet sunumunun geliştirilmesi

Birden fazla ülke

(İngilizce)

Brüksel

23/26 Şubat

07 Şubat

 

Roman azınlığın sosyal entegrasyonunda sivil toplumun rolü

Birden fazla ülke

(İngilizce)

Brüksel

09/12

Mart

08 Şubat

 

Hasta haklarının korunması ve sağlık hizmetlerine erişimin arttırılması

Birden fazla ülke

(İngilizce)

Brüksel

22/27

Mart

15 Şubat

 

Cinsel eğilim ve toplumsal cinsiyet kimliğinin ifade edilmesi  özgürlüğüne saygı

Birden fazla ülke

(İngilizce)

Brüksel

Nisan**

28 Şubat

 

Göçmenler ve iltica

Bir ülke

(İngilizce/Türkçe)

Ankara

Mayıs**

31

Mart

 

İnsan kaçakçılığıyla mücadelede sivil toplumun  rolü

Birden fazla ülke (İngilizce)

Brüksel

Mayıs**

31

Mart

 

Tüketiciler  - değerlendirme (P2P 31895 ve P2P 33420’nin devamı)

Birden fazla ülke (İngilizce)

EYMC

Haziran**

30

Nisan

 

Türkiye’de ayırımcılığın önlenmesi  (P2P 31909’un devamı)

Bir ülke

(İngilizce/Türkçe)

Türkiye

Haziran**

30

Nisan

 

Hapishanelerde insan hakları ve insan hasiyetine saygı. Sivil toplum nasıl katkıda bulunabilir?

Birden fazla ülke

(İngilizce)

Brüksel

Temmuz**

31

Mayıs

 

NATURA 2000

Birden fazla ülke

(İngilizce )

Brüksel

Eylül**

15

Temmuz

 

Yaşlanan nüfus – yaşlıların hakları ve onurunun korunmasında yüksek standartlar sağlanması

Birden fazla ülke

(İngilizce)

Brussels

Eylül**

15

Temmuz

 

Aile içi şiddetle mücadele

Birden fazla ülke

(İngilizce)

Brüksel

Ekim**

30

Ağustos

 

Gençler arasında alkol ve uyuşturucu bağımlılığının önlenmesi

Birden fazla ülke

(İngilizce)

Brüksel

Kasım**

31

Eylül

 

Yoksulluğa karşı Avrupa dayanışması

Birden fazla ülke

(İngilizce)

Brüksel

Kasım**

31

Eylül

 

Sosyal hizmetlerde dini cemaatlerin rolü

Birden fazla ülke

(İngilizce)

Brüksel

TBC**

TBC**

Detaylı bilgiye www.avrupa.info.tr adresinden ulaşılabilir.