İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 ŞUBAT 2010

KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMLAR KAPSAMINDA BİR PROJE ÇAĞRISI YAYIMLANDI

Avrupa Komisyonu, Batı Balkanlar ve Türkiye’de, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) aracılığıyla mali destek verilecek projeler için bir Teklif Çağrısı yayımladı. Bu Teklif Çağrısının amaçlarının, bölgelerde yer alan ve sosyo-ekonomik konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları arasında ve AB’deki benzer kuruluş ve kamu kurumlarıyla bölgesel düzeyde güçlü ortaklıklar oluşturulması ve sivil toplum kuruluşlarının şeffaflık ve hesap verebilirliğinin artırılması olduğu belirtildi. 

Projeler aşağıdaki konulardan bir ya da birkaçının ele alınması suretiyle AB müktesebatı bakımından öncelikli alanlarda uygulanmalıdır: 

İşyeri sağlığı ve güvenliği;

Tüketicinin korunması da dâhil olmak üzere ürün güvenliği;

Rekabet edebilirlik ve yenilikçilik (araştırma ve geliştirme);

İşletmelerin ve sektörlerin özelleştirilmesi, rasyonalizasyonu ve yeniden yapılandırılması;

Çevre ve enerjinin rasyonel kullanımı;

Şirketlerin sosyal sorumluluğu;

Hassas gruplara yönelik sosyal içerme

IPA yararlanıcıları ve AB’ye Üye Ülkelerin yanısıra Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı  (AKOA) ortakları (Cezayir, İsrail, İşgal Altındaki Filistin Toprakları, Ermenistan, Ürdün, Suriye, Azerbaycan, Lübnan, Tunus, Beyaz Rusya, Libya, Ukrayna, Mısır, Moldova, Gürcistan, Fas), Avrupa Ekonomik Bölgesi’ne üye ülkeler (İzlanda, Lihtenştayn, Norveç) ve uluslararası düzeydeki hükümetlerarası örgütler bu projelerde yer alabilir.

Teklifler için son teslim tarihi 6 Mayıs 2010 olarak açıklandı.

Detaylı bilgiye http://www.avrupa.info.tr/AB_Mali_Destegi/AB_Program_Bilgileri,Programprojemerge.html?Mode=7&Pid=69&Aid=3314&LanguageID=1 linkinden ulaşılabilir.